We slaan een brug tussen overheid en publiek,
zodat beleid echt werkt.

Uw doelgroep activeren?
Wij zijn doeners!

Ons divers team van ervaringsdeskundigen weet wat er leeft in de samenleving. Dit vertaalt zich naar concrete projecten mét resultaat!

Wij stippelen het beleid mee uit en zetten het om naar diensten op maat – praktisch, haalbaar én herkenbaar. Voortbouwend op talenten en behoeften, bereiken en ondersteunen we specifieke segmenten in de samenleving, én vooral diegenen die het moeilijker hebben.

Uw aanbod laten groeien?
Wij zijn vernieuwers!

We verbinden onze talenten telkens weer om in te spelen op de nieuwe collectieve behoeften van uw doelgroep!

Binnen onze projectwerking en ons intern fonds voor innovatie creëren we mentale en fysieke ruimte voor vernieuwing.

We laten ons hierin inspireren door goede voorbeelden in binnen- en buitenland.

Uw beleid versterken?
Wij zijn verbinders!

Vanuit onze open-minded aanpak zien we de linken tussen beleidsdomeinen.

We verwijzen door én zoeken samenwerking op over de grenzen van organisaties, functies en overtuigingen heen.

Zo ondernemen we voor de samenleving in niet-evidente partnerschappen, vanuit oprechte interesse voor onze klanten en die van u!

Onze domeinen

Buurtopbouwwerk

We verbinden ruimtelijke, sociaal-culturele en economische belangen in een buurt zodat we gebruikers en bewoners prikkelen in hun ondernemerschap om met elkaar het samenleven vorm te geven.

Ondernemen

We stimuleren het ontstaan van passend en duurzaam ondernemerschap. We inspireren tot een beleid op maat van de handelsbuurt. Zo creëren we zuurstof voor startende én ervaren ondernemers, in dynamische handelskernen.

Wonen

We bieden ondersteuning en deskundig advies bij het opstellen en uitvoeren van een lokaal woonbeleid op maat.
Doorheen participatieve projecten en studies brengen we het potentieel van woningen, patrimonium, en woongebieden in kaart. We delen de resultaten van deze trajecten in publicaties.

Energie

We voeren het energiebeleid regionaal uit. In ons eigen aanbod en in onze rol als opdrachthouder maken we duurzaam energiegebruik toegankelijk voor iedereen.

Werken

We ondersteunen mensen in de zoektocht naar hun plaats op de arbeidsmarkt. We ontwikkelen en testen nieuwe tools voor werkgevers én kwetsbare werknemers, als antwoord op concrete beleidsuitdagingen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Win-win samenwerking

Wij gaan duurzame samenwerkingen aan vanuit de synergie tussen uw diensten en ons eigen aanbod. We werken daarin beleidsondersteunend en aanvullend, met ruimte voor ieders expertise, ideeën en logica. Communiceren over gezamenlijke resultaten doen we over de inspanningen van alle partners heen.

Een uitvoerende partner voor uw beleid

Vanuit uw vraag ontwikkelen we diensten, producten en processen op maat. Bij de uitvoering maken we de vertaalslag van het beleid naar de samenleving.
Zo bouwen we actief aan vertrouwen bij uw doelgroepen.

Samen projecten realiseren

Wij zijn graag betrokken partij in oplossingsgerichte en beleidsverbindende projecten. We hebben ervaring in het promotor schap en zijn ambitieus om te groeien, door te leren van onze partners.

Lopende Projecten

Werkgeversbenadering inclusief jobdesign

Werkgeversbenadering Inclusief Jobdesign

In dit projectidee sensibiliseren we werkgevers voor de toepassingsgebieden en de meerwaarde van “inclusief jobdesign”.

expeditie-toekomst

Expeditie Toekomst

Expeditie toekomst is een project voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die nieuwsgierig zijn naar hun toekomst als bediende op de arbeidsmarkt.

ESF  Vlaanderen

Boost2work

Een toenemend aantal werkenden uit de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd blijft (tijdelijk) afwezig op het werk wegens ziekte, invaliditeit, ongeval. Binnen het ESF project ontwikkelen we een dienstverlening om ‘arbeidsongeschikten’ te begeleiden bij een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Realisaties

Stebo-Plai2-0

Plai 2.0

Het transnationale ESF-project maakt deel uit van de Vlaamse en Europese inspanningen om de integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en in onze organisaties te bevorderen.

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30