Publicaties

Wil je meer weten over onze realisaties?
Benieuwd naar onze studies en achterliggende methodieken?
Wij delen onze resultaten met regelmaat in publicaties en informatiebrochures.
Download onze e-books of vraag een gedrukte versie aan!

Guidance Toolkit

De coronapandemie bracht het gebruik van digitale tools in opleiding en coaching in een stroomversnelling. In het Erasmus+-project #Guidance verzamelden coaches uit Zweden, Finland, Letland, Portugal en België alle tools, die professionals in hun land gebruiken bij studiekeuze- en loopbaanbegeleiding. Stebo verzamelde de gegevens uit België. De meest efficiënte tools zijn toegankelijk via deze digitale Guidance Toolkit. De toolkit bevat bovendien tips om coachingsessies zo inclusief mogelijk te maken. De tips helpen om coachees aan boord te krijgen én te houden met een maximaal leerrendement. Laat je verrassen en inspireren.

Meer weten? Contacteer jan.smits@stebo.be of ann.engelen@stebo.be

Werfgoed

Tuinwijken worden uitgedaagd door hun unieke erfgoedwaarde. Op het eerste zicht lijkt die erfgoedwaarde in spanning te staan met functionele energierenovaties. Het lijkt wel of de erfgoedwaarde de noodzakelijke energetische performantie verbetering van het woningpatrimonium in de weg staat.
Dat hoeft niet zo te zijn. Projecten als WERFGOED, met dit e-boek als neerslag, dienen als inspiratie en leidraad voor ambitieuze verbouwers die op een slimme manier hun unieke erfgoedwaardige woning naar de 21ste eeuw willen tillen. Met meer comfort, duurzaam energieverbruik, en een evenwichtig ruimtebeslag.

In het wiel van Jef Ulburghs

Als eerbetoon aan het levenswerk van haar grondlegger Jef Ulburghs tekende Stebo vzw een fietslus (65 km) uit die enkele betekenisvolle plekken verbindt uit het leven en werken van Jef.

Vanuit Jefs geboorteplaats Zolder leer je al fietsend door Houthalen en Genk zijn levensverhaal kennen. Via de FARO app of via fragmenten op www.jefulburghs.be luister je onderweg naar verhalen en getuigenissen van zij die dicht bij hem stonden.

Klaar om je op een unieke manier te laten verrassen door ‘de 9 levens’ van priester-activist Ulburghs?

Culturele en creatieve industrie waardevolle speler in streekontwikkeling

Binnen het Interreg Central Europe Project InduCCI promoot en ondersteunt Stebo de rol van de culturele en creatieve industrie (CCI) als belangrijke speler in regionale ontwikkeling. Uit de projectervaringen, pilootacties en input van een sectoroverschrijdende focusgroep vloeiden beleidsaanbevelingen voort. Focus is het stimuleren van kruisbestuiving tussen creatieve sector, bedrijven, kennisinstellingen en de brede samenleving.

In de beleidsbrochure beschrijven we open kansen om CCI als waardevolle spelers te betrekken bij het ontwerpen en promoten van de provincie Limburg als aantrekkelijke plaats om te ondernemen en innoveren. En dit in partnerschap met beleidsmakers, bedrijven en inwoners. Goede voorbeelden uit binnen- en buitenland bieden de nodige inspiratie en wijzen de weg naar interessante stakeholders om die kansen om te zetten naar de praktijk.

veerkrecht

Veerkracht is meerkracht: “Social Response in COVID-19-tijden”

De COVID-19-pandemie bracht heel wat uitdagingen met zich mee voor de praktijk van het Sociaal Werk. Welzijnsorganisaties in de gemeente Houthalen-Helchteren boden via de inzet van een “Social Response Team” en onder het motto “snelheid boven perfectie, op weg naar perfectie”, een antwoord op deze uitdagingen.

In een seminar op 28 juni stelden PXL Social Work Research, Stebo VZW en de gemeente Houthalen-Helchteren de resultaten voor van het Social Response Project zoals dat uitgerold werd sinds april 2020. Naast de blauwdruk van dit Social Response-model wordt ook een innovatief, dynamisch wijkmodel voorgesteld waarin Social Response structureel ingebed wordt, zoals dat tot stand kwam in dit project. Het boek beschrijft het allemaal: van de blauwdruk en het wijkmodel tot het proces en de ervaringen, onderbouwd met reflecties van veldwerkers en beleidsmakers.

Voor meer inhoudelijke informatie kan je terecht bij Jan Smits, via jan.smits@stebo.be

eindpuclictie-dorp-aan-zet

Naar een vernieuwde dorpsdynamiek. Inspiratiegids voor co-creatie.

De provincie Limburg, het Innovatiesteunpunt en Stebo onderzochten de noden en behoeften van bewoners in 8 dorpen. Het Leaderproject Dorp aan zet ontwikkelde vanuit 8 participatietrajecten een methodiek waarmee dorpen en gemeenten aan de slag kunnen. Deze methodiek, ervaringen en lessons learned werden gebundeld en uitgeschreven in een e-book.

Deze eindpublicatie geeft handvaten om met dorpsgemeenschappen of buurten aan de slag te gaan rond de leefbaarheid.

Meer weten? Contacteer ons (wonen@stebo.be)

E-book

E-book ‘Zuurstof voor Houthalen-Oost’

Bewoners, gebruikers en bezoekers bestudeerden de leefbaarheid van het centrumgebied rond het Lindeplein in Houthalen-Oost. Dat gebeurde in het participatieproject “Zuurstof voor Houthalen-Oost” (juni 2017 – juli 2018). Het project versterkte het sociale weefsel in Houthalen-Oost, en wakkerde het verder aan. Burgemeester en schepenen gaven de opdracht. Stebo zorgde voor de regie.

In dit E-book kom je alles te weten over de resultaten van dit boeiende traject. Naast een gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelde ontwerpscenario’s, ontdek je onze inzichten in de verschillende stappen van het project.

Interesse om met ons een participatietraject op te zetten? Kijk hier wat we voor jou kunnen betekenen!

E-brochure

e-Brochure energie-actief kantoorgebouw Stebo-Ondernemersatelier

In deze eBrochure wordt het concept en de werking van het energie-actief kantoorgebouw van Stebo-Ondernemersatelier uitgelegd en geïllustreerd. De algemene toelichting staat in zwarte tekst. Als je ook interesse hebt in de technische details, dan vind je die in de blauwe kaderstukjes. We hopen met deze brochure inspiratie te kunnen bieden aan iedereen die (ver)bouwplannen heeft of interesse heeft in duurzaam en toekomstgericht bouwen.

E-book

Naar een nieuwe invulling voor leegstaand landbouwpatrimonium

De Universiteit Hasselt en Stebo voerden met de steun van de Provincie Limburg een ontwerpend en participatief onderzoek naar mogelijkheden tot herbestemming van leegstaand landbouwpatrimonium. De resultaten van het project, de mogelijke programma’s voor de verschillende panden, de beleidscontexten en ook voorbeelden van goede realisaties, werden gebundeld in een inspirerend e-book: “Naar een nieuwe invulling voor leegstaand landbouwpatrimonium”.

Is uw interesse gewekt? Zin om samen na te denken over herbestemmingsvraagstukken? Kijk hier wat we voor jou kunnen betekenen.

Publicatie, E-book

Een toekomst voor onze kerken

De Universiteit Hasselt ging samen met Stebo en met de steun van de Provincie Limburg de uitdaging aan om via een ontwerpoefening op zoek te gaan naar sterke en bruikbare programma’s voor dit religieus erfgoed. De uitkomst hiervan is gebundeld in een prachtig e-book: ‘Een toekomst voor onze kerken’.

Is uw interesse gewekt? Zin om samen na te denken over herbestemmingsvraagstukken? Kijk hier wat we voor jou kunnen betekenen.

Publicatie

Vuurwerkt

Vuurwerkt is het eerste Nederlandstalige boek over waarderend coachen, dat de principes van ‘Appreciative Inquiry’ volgt.

Het is een doeboek en inspiratiebron voor coaches, loopbaanadviseurs, leerkrachten, hulpverleners, jongerenwerkers en ouders. Auteurs zijn Griet Bouwen en Myrielle Meeus.

Wij passen de beschreven principes ook toe in onze eigen coachingstrajecten voor bedrijven.

In het boek kom je te weten wat de principes zijn die waarderend coachen inspireren. Je vindt er een compleet uitgewerkt stappenplan, hulpvragen, gespreksleidraad, praktische tips en schema’s die je helpen in je rol als coach. De auteurs tonen ter inspiratie ook nieuwe Vuurwerkt-toepassingen: bij inburgering, studiekeuzebegeleiding, loopbaancoaching en ondernemerscoaching.

Vuurwerkt, Met talent toekomst maken

 • Auteurs: Griet Bouwen en Myrielle Meeus
 • Met gastbijdrage van Frank Lambrechts en Styn Grieten
 • Uitgave van Lannoo Campus, 2011
 • ISBN13 978-90-209-9667-8
 • 170 pagina’s, 29 euro
 • verkrijgbaar via de boekhandel, via www.vuurwerkt.be of via Stebo, zolang de voorraad strekt.
Publicatie, E-book

Renoveren in Haspengouw

In deze beeldrijke brochure wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van renovatie van panden in het buitengebied, op de sterke kwaliteiten die Haspengouw zijn unieke karakter geven, en hoe daar mee kan worden omgegaan om dit karakter voor de toekomst te verzekeren.

Is uw interesse gewekt? Zin om samen na te denken over deze vraagstukken in je gemeente of regio? Kijk hier wat we voor jou kunnen betekenen.

Renoveren in Haspengouw” is een beeldrijke brochure die uitgebreid ingaat op alle aspecten van het renoveren van panden in het buitengebied. Het boek zet de sterke kwaliteiten in de kijker die Haspengouw zijn unieke karakter geven, en hoe daar mee kan worden omgegaan om dit karakter voor de toekomst te verzekeren. Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor eigenaars en kopers van oudere gebouwen om hen op weg te helpen om de waarde, kwaliteiten en mogelijkheden van hun pand te (her)ontdekken.

Daarnaast kan de brochure een werkinstrument zijn voor ontwerpers en overheden om het landelijk erfgoed te benaderen.

Deze brochure kan je gratis hier downloaden. Voor meer informatie kan u ons bereiken op het nummer 089 32 95 30 of per e-mail naar onthaal@stebo.be .

Publicatie, E-book

Woningopsplitsing

Veel mensen zien er heil in om hun te grote woningen of kavels op te splitsen aangezien de kinderen uit het huis zijn getrokken. De bovenverdieping of een groot gedeelte van de woning staat leeg en wordt niet meer benut.

Net omdat veel huizen te groot of te duur zijn voor de eigenaars/ bewoners, is er de laatste jaren meer vraag naar woningopsplitsing. Het creëren van een woonst bij een bestaande woning biedt niet alleen een oplossing voor zorgbehoevenden, maar maakt ook betaalbaar wonen voor eenoudergezinnen mogelijk.

Ook voor de herbestemming van erfgoed en leegstaande hoeves is woningopsplitsing een opportuniteit.

Om uw woning op een kwalitatieve manier op te splitsen helpt deze brochure u verder op weg. De brochure zoomt in op goede praktijksituaties, aanverwante regelgeving, maar bovenal worden er richtlijnen aangeboden voor het opsplitsen van een woning.

Deze brochure en bijhorende aanstiplijst kan je gratis downloaden. Voor meer informatie kan u ons bereiken op het nummer 089 32 95 30 of per e-mail naar onthaal@stebo.be .

Publicatie, E-book

Mijn Cité

Met de uitgave ‘Mijn-Cité’ gaat Stebo Wonen terug naar de plek waar het ontstaan is: de oude mijnwerkerswijken van de zeven verschillende steenkoolmijnen die Limburg rijk was. Deze beeldrijke uitgave is echter niet zomaar de zoveelste historische beschouwing over dit merkwaardige erfgoed, maar wil vooral ingaan op het heden en de toekomst.

website: www.mijncite.be

De typische architectuur, het vele groen en de unieke stratenpatronen bepalen het bijzondere karakter van deze mijncité’s. Zij hebben ook een belangrijke cultuurhistorische erfgoedwaarde. Het is dan ook belangrijk om zorgzaam en respectvol om te gaan met dit waardevol erfgoed. Tegelijkertijd staan we voor een grote uitdaging om het woon-patrimonium aan te passen aan de hedendaagse woonbehoeftes en aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Het boek ‘Mijn-Cité’ tracht een kader te scheppen voor eventuele ingrepen aan het woonpatrimonium. Het boek reikt geen pasklare oplossingen aan, maar biedt aandachtspunten en denksporen voor bewoners, verbouwers, ontwerpers, beleidsmakers en –uitvoerders.

Het boek, 92 rijk geïllustreerde pagina’s, is uitgegeven door Stebo vzw in samenwerking met de verschillende mijngemeenten en de Provincie Limburg. Het is gratis hier te downoaden.

Publicatie

De kracht van onderuit

Aan de hand van bevoorrechte getuigen schetst Jef Lingier een indringend beeld van het sociaal basiswerk in de meest kwetsbare buurten van de voormalige mijngemeenten. De auteur–zelf buurtopbouwwerker–doet dit met eerbied en respect voor iedereen die hij interviewt. Dit boek is een uniek document voor iedereen die een hart heeft voor de Limburgse samenleving.

(Ivo Vandekerckhove, hoofdredacteur Belang van Limburg)

‘Aan de hand van bevoorrechte getuigen schetst Jef Lingier een indringend beeld van het sociaal basiswerk in de meest kwetsbare buurten van de voormalige mijngemeenten. De auteur – zelf buurtopbouwwerker – diet dot met eerbied en respect voor iedereen die hij interviewt. Dit boek is een uniek document voor iedereen die een hart heeft voor de Limburgse samenleving.’ (Ivo Vandekerckhove, hoofdredacteur Belang van Limburg)

De kracht van onderuit. Een geschiedenis van het buurtopbouwwerk in de mijnstreek.

 • Door Jef Lingier
 • In samenwerking met Stebo, Rimo en Cel Mijnerfgoed
 • 2011, uitgegeven door Jef Lingier
 • 15 euro
 • ISBN/EAN 978-90-9025956-7 NUR 680
 • verkrijgbaar in vele boekhandels te Limburg of via www.dekrachtvanonderuit.be
.
Meer informatie op de website van het boek
Publicatie

Leiden naar Talent en Bezieling

In 2010 droeg Stebo met trots en plezier de titel van ‘ESF-ambassadeur’. Die eer hadden we ondermeer te danken aan dit boek. Leiden naar talent en bezieling inspireert je om anders te kijken naar de mensen en relaties in je team en organisatie. Focus op de sterkten van je medewerkers en bouw op het werk aan relaties van hoge kwaliteit. Dan komt er een ongeziene energie vrij die creativiteit, verbondenheid en innovatie aanjaagt.

Wij passen deze principes ook zelf toe in onze organisatie en coachingstrajecten.

In 2010 droeg Stebo met trots en plezier de titel van ‘ESF-ambassadeur’. Die eer hadden we ondermeer te danken aan dit boek. Leiden naar talent en bezieling inspireert je om anders te kijken naar de mensen en relaties in je team en organisatie. Focus op de sterkten van je medewerkers en bouw op het werk aan relaties van hoge kwaliteit. Dan komt er een ongeziene energie vrij die creativiteit, verbondenheid en innovatie aanjaagt.

Ontdek met de visie en verhalen van Leiden naar talent en bezieling hoe jij de kwaliteiten van je team en organisatie kan vinden en stimuleren. Het boek onthult de krachtlijnen van Appreciative Inquiry en loopt over van inzichten die inspireren en praktijkverhalen die tonen hoe het kan.

Leiden naar talent en bezieling is één van de resultaten van een krachtig lerend netwerk, waar bijna honderd mensen uit vijftig heel verschillende organisaties een jaar lang leerden van elkaar en zochten naar manieren om te organiseren vanuit de kracht die er leeft in organisaties.

Auteur Griet Bouwen is ontwikkelaar van sociale innovatieprojecten bij Stebo. Ze werkte voor dit boek samen met professor emeritus René Bouwen en professor Johan Hovelynck van KULeuven, met Luc Verheijen van Kessels en Smit en Cathy Camertijn van Syntra Vlaanderen.

Leiden naar talent en bezieling, energie van mensen verbinden tot teamkracht

 • Griet Bouwen
 • LannooCampus, Leuven, 2010
 • ISBN 978 90 209 8941 0
 • 176 pagina’s
 • 24,95 euro

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30