In memoriam Jean Poelmans

Beste lezer,

In alle stilte en bescheidenheid is op 7 december 2018 een grote mijnheer van ons heengegaan, Jean Poelmans. Het was zijn keuze om zijn lichaam aan de wetenschap te schenken, en het was de keuze van zijn gezin om geen publieke uitvaart te houden. Wij hebben hem herdacht op onze Algemene Vergadering en op de Personeelsvergadering.

Jean Poelmans had zijn sporen ruimschoots verdiend als ingenieur bij Ford en later als CEO van Elizabeth Bass (tabaksindustrie), toen hij zich engageerde als vrijwillig afgevaardigd bestuurder van Stebo vzw tussen 1996 en 2008.

Toen we fier ons nieuw hoofdkantoor in Genk openden op 8 maart 2013, heb ik hem met deze woorden mogen huldigen.

Jean, de man die zijn volk leerde rekenen

De collega’s van Stebo, en ikzelf in het bijzonder, zijn u eeuwig dankbaar, Jean, omdat je in een moeilijke periode mee de fundamenten van een herboren organisatie hebt gelegd. Gedurende jaren heb je een dag per week (en nog wel wat extra uren daarbuiten) geïnvesteerd om een stevige ‘fond’ te geven aan de organisatie. Voor mij als jonge leidinggevende was dit een ontzettend belangrijke steun. We hadden niets toe we begonnen samen. Maar wel 25 enthousiaste medewerkers die er voor wilden gaan. Ik mocht met elk lastig organisatievraagstuk tot bij jou komen.

Je hebt altijd de subtiele balans weten te vinden tussen financiële nuchterheid en een mature sociale betrokkenheid. Je had over die jaren van professioneel en persoonlijk engagement natuurlijk een enorme mensenkennis opgedaan, maar ook inzicht in het functioneren van maatschappelijke instellingen en teams.

Op die manier hebben we toen instrumenten en schema’s ontwikkeld die we vandaag nog hanteren als vast kompas om de koers uit te zetten, zoals bv.:

  • van projectbudgetten naar organisatie brede begrotingen
  • cashflowplanningen
  • loonsubsidievoorspellers
  • het vademecum waarin we de spelregels voor goed beheer hebben uiteengezet (samen met Arno destijds)

Zo hebben we veel structuur gebracht, zonder dat we vervielen in doelloze procedures. Door de financiële sturing op orde te krijgen kwam er zuurstof in de organisatie die we konden aanwenden voor lange termijn investeringen. Een eerste pand in Winterslag, daarna een tweede pand in Zwartberg. We konden ons personeelsstatuut duurzaam verbeteren. Ook daarbij wist je het evenwicht te vinden tussen soberheid naleven en durven investeren. Die balans hebben we kunnen aanhouden tot vandaag. Geen geld vergooid aan dure personeelsfeesten, maar wel geïnvesteerd in een duurzaam kantoor.

En zo hebben we veel opgetrokken samen. Veel onderhandeld met partijen. Bijna steeds met een gunstige afloop, ook al hebben we een paar keer flink op onze tanden moeten bijten (zoals bij die terugvordering van ESF die hoger was dan ons volledig eigen vermogen).

 

Beste Jean,

Naast de jarenlange ondersteuning die je mij en mijn collega’s geboden hebt op vlak van organisatieontwikkeling, zijn ook je persoonlijke engagementen richtinggevend geweest voor mij.

Je bent een gelovig man die evangelische woorden en waarden heeft omgezet in concrete daden voor uw naasten. Je engageerde je lokaal voor de parochiezaal Meulenberg, als plaats waar mensen vanuit verschillende culturen en achtergronden elkaar konden ontmoeten. Met vallen en opstaan heb je daarin steeds initiatief genomen.

Maar de meest ingrijpende solidariteit met mensen die het moeilijk hebben in de samenleving, hebben jij en Paula getoond in jullie grenzeloze inzet via pleegzorg. Wie zijn meest intieme kern openstelt om anderen deelgenoot te laten zijn van een warm gezinsleven, maakt solidariteit in zijn puurste vorm waar. Er is geen enkele instelling die de warmte en geborgenheid van een gezin kan nabootsen. Ook in deze ben je mijn mentor geweest.

 

 

In memoriam

En tenslotte, als vrolijke noot: Jean, de man die zijn volk leerde sigaren roken.

Talrijk zijn de anekdotes waarbij Jean zijn inzichten in organisatiekunde concreet illustreerde met de sigarenproductie (eenheid sigaren per minuut,…). Op directievergaderingen, op personeelsvergaderingen, bij onderhandelingen met de opdrachtgevers. Het deed collega Simon Ashworth op zeker moment ontvallen dat we blij mochten zijn dat Jean niet bij Durex had gewerkt…

Er waren de overvolle assenbakken en bedompte ramen na de vaste donderdag passage van Jean. Tot hij ook stilaan zijn sigaren begon te rantsoeneren en later zelfs begon te verbannen.

Kortom, Jean, je bent iemand om naar op te kijken. Een man van je woord. Ik heb heel veel kracht geput uit jouw kracht. Ik zal je mijn leven lang dankbaar zijn voor onze fijne samenwerking.

Het ga je goed Jean,

Van harte,

Erwin De bruyn

En alle collega’s, bestuurders en leden van Stebo vzw.

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be