3 vragen aan Jan en Ina

Een duo-gesprek

Jan en Ina bij de Stebo Homebase.
Jan en Ina bij de Stebo Homebase.

 

Naast jullie rol als teamcoördinator, maken jullie ook deel uit van het directieteam van Stebo vzw.  Jullie zijn er de twee jongste ‘zwaargewichten’. Wat is jullie kijk op de organisatie. Welke ambities hebben jullie voor Stebo?


Ina: “Als archeologe van opleiding boeit het me om te kijken naar de manieren waarop mensen zich aanpassen aan uitdagende maatschappelijke veranderingen. Stebo ontstond als organisatie vanuit het rijke Limburgse mijnverleden en de uitdagingen na het sluiten van de mijnen. De wereld veranderde uiteraard sinds ons ontstaan in 1987. Nieuwe vraagstukken dienen zich aan, onder andere de energietransitie en de toenemende digitalisering. Daar staan we samen voor. Wanneer je verder bouwt op wat je leerde uit het verleden en dat wat goed werkt verder versterkt, ga je vanuit die lessen nieuwe dingen vorm kunnen geven.  Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen nostalgicus, maar ik ben er wel van overtuigd dat identiteit een dankbare brug kan zijn om aan toekomstontwikkeling te doen.”

Jan: “Ik zie mezelf ook wel als zo’n toekomstbouwer. Dé uitdaging voor Stebo is om blijvend positief mee vorm te geven aan nieuwe samenwerkingsverbanden. Voor ons is het belangrijk dat iedereen meekan, ook al gaat het over een complexe materie. De vertaalslag maken en zoeken naar manieren dat iedereen effectief baat heeft bij een beleidsbeslissing. Dat is wat we doen. Stebo is een beetje een gatekeeper. Onze samenleving staat voor heel wat complexe vraagstukken. Wij moeten ervoor zorgen dat ook iedereen effectief mee kan met die veranderingen. Of het nu gaat over de klimaatuitdagingen of de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm. Je moet iedereen aan boord kunnen houden. Zo’n immense uitdaging counter je alleen door multidisciplinair te werken. Ik zie de verschillende nieuwe cross-over activiteiten binnen Stebo zelf als een voorbeeld van waar we nog meer naartoe moeten in de toekomst. Intern connecteren zorgt voor nieuwe chemie Denk maar aan ons nieuwe team energie-armoede, dat bestaat uit zowel sociaal werkers als meer technisch geschoolde profielen.”

Waar liggen vandaag de belangrijkste uitdagingen voor Stebo? In welke thema’s zetten jullie teams met plezier de tanden?


Jan: “Binnen het thema energie-armoede hebben we meerdere rollen te vervullen. Ten eerste moeten we de stem versterken van zij die het moeilijk hebben. Aan de andere kant willen we ook inzetten op educatie en mensen helpen om weer volledig in hun kracht te staan. Onze energiescanners informeren hun klanten en proberen om hen meer inzicht te geven in hun energieverbruik. Samen met de technisch adviseurs, wijzen we hen in de richting van de voordelige energieleningen, geven uitleg over wat de nieuwe technieken inhouden … Zo kunnen ze zelf hun gedrag aanpassen en mee hun eigen situatie verbeteren.”

Ina: “Op het vlak van energetische renovatie verandert er dagelijks heel veel. Goed dat de urgentie van de energietransitie stilaan overal doordringt, maar het maakt het wel moeilijker te voorspellen waar we over 5 à 10 jaar moeten staan. We hebben een voorsprong nodig om te kijken met welke dienstverlening we én burgers én gemeentebesturen kunnen bijstaan bij het inzetten van nieuwe technologie in de effectieve (renovatie)praktijk. Onze overheid legt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de burgers. De renovatie van de private woningen is één van de pijlers van de energietransitie. Enkel door bij te blijven en actief de nieuwste ontwikkelingen binnen het energielandschap op te volgen, kunnen we vooruit denken en ervoor zorgen dat we passende dienstverlening blijven ontwikkelen om de nieuwe inzichten te vertalen en bruikbaar te maken in de praktijk. Om dus effectief mensen op het juiste pad te zetten in hun persoonlijke renovatieprojecten. In Europese projecten als oPEN LAB en MUPEDD zijn we vanop de eerste rij betrokken bij het ontstaan van innovatieve technieken. Kennisinstellingen als K.U. Leuven en gespecialiseerde partnerorganisaties als Energyville vertrouwen binnen deze projecten op Stebo om de link te leggen met de eindgebruikers. Om de projectinnovaties als het ware te vertalen naar de samenleving.”


Ina Metalidis, geboren en getogen Genkse, werkt bij Stebo sinds 2014. Ina is mama van 2 zonen, Faust en Samuel. Sinds 1 november 2021 is ze de nieuwe coördinator van een enthousiast team dat samen met haar instaat voor energetische renovatiebegeleiding en Energiehuis Limburg.

Jan Smits, Leuvenaar met ‘Maaseikse’ roots, werkt sinds 2016 bij Stebo. Eerst als coördinator bij team werken – nu als coördinator van de twaalf collega’s bij team buurtopbouwwerk en team energie-armoede. Op zijn agenda staan de thema’s buurt- en wijkontwikkeling, armoede en energie-armoede. Jan is papa van Wout en Tuur.


 


Welke toekomstopportuniteiten zien jullie? Binnen jullie eigen team, maar ook binnen de organisatie?


Ina: “De stijgende energieprijzen, maar ook het capaciteitstarief voor elektriciteit, dagen ons uit om op een andere manier na te denken over ons energiegebruik. Op lange termijn zullen we als samenleving dus moeten leren ‘omdenken’. Vandaag zien we bij Stebo echter dagelijks de impact van die veranderende energiemarkt op de Limburgse huishoudens. Het is nu prioriteit om te focussen op hoe we op korte termijn actie kunnen ondernemen. Ik zie kansen voor een meer collectieve aanpak. Denk bijv. aan een woningblok, wijk of een straat die zonne-energie deelt. Dat kan eenvoudig vertrekken, van een gezamenlijke carport of op een publiek pleintje. De collectieve wijkrenovaties die we vanuit Stebo begeleiden, kunnen een opstap zijn. Is zo’n ‘energiegemeenschap’ een eerste haalbare stap? We delen de lasten en genieten samen van de lusten. Verschillen in achtergrond, opleiding en generatie worden overbrugd door een gemeenschappelijke doelstelling: samen duurzame én betaalbare energie produceren en gebruiken. Uiteraard zijn we niet wereldvreemd en erkennen we hoe zwaar de stijgende energieprijzen wegen op heel wat mensen. Maar we zouden niet bij Stebo werken, als we niet centraal stelden wat we wél nog kunnen doen.”

Jan: “Onze grondstof zijn onze medewerkers. Het zijn hun talenten en inzet die onze Stebo motor draaiende houden.  Wat er ook komen zal, we proberen bij te blijven en positief vooruit te kijken. Enkel zo kunnen we over 10 jaar nog steeds onze unieke positie innemen. Stebo is geen hoogtechnologische partij of een doorgedreven kennisinstelling.  Onze organisatie is erg mensgericht. Wat we doen, doen we om het welzijn van mensen te verbeteren. Of het nu gaat over onze acties binnen het thema energie of buurtopbouwwerk, of over ons werk op de domeinen tewerkstelling, ondernemen of wonen. Voor ons is het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Wij geloven in ieders potentieel en we blijven zoeken naar manieren om dit nog te versterken.”

Team energie aan het werk.

Ina volgt Esmée van Gerven op als teamcoördinator energie. We wensen Esmée veel succes met haar nieuwe uitdaging en bouwen verder op de ploeginspanningen onder haar vleugels.


Ina Metalidis, coördinator Energie
ina.metalidis@stebo.be | 0472 606 552

Jan Smits, coördinator Buurtopbouwwerk & Energie-armoede
jan.smits@stebo.be0477 372 507

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be