Naar een vernieuwde dorpsdynamiek: inspiratiegids

Dorp aan Zet

De samenlevingsstructuur in plattelandskernen heeft de voorbije decennia een grote transitie op maatschappelijk en economisch vlak doorgemaakt. Deze transitie uit zich in een tanend voorzieningenniveau, een vermindering van de sociale cohesie, een snelle vergrijzing en ontgroening,… Hierdoor dreigen sommige plattelandskernen zogenaamde ‘slaapdorpen’ te worden.

Met het Leaderproject “Dorp aan zet” gingen we de voorbije drie jaar aan de slag en onderzochten we wat de noden en behoeften waren bij de bewoners van Buvingen, Gelinden, Mechelen-Bovelingen, Kerniel, Genoelselderen, Hendrieken-Voort, Kanne en Teuven.

Dorp aan Zet Stebo Inspiratiemoment e-book

Inspiratiegids

De Provincie Limburg ging samen met Stebo vzw en het Innovatiesteunpunt deze uitdaging aan. Op een laagdrempelige, inclusieve wijze doorliepen een honderdtal Limburgse dorpsbewoners een participatietraject. Dit traject resulteerde in ambitieplannen op maat van het dorp en de realisatie van acht succesvolle quick wins. De participatietrajecten en de ambitieplannen zijn beschreven op onze website www.dorpaanzet.be.

Dorp aan zet ontwikkelde vanuit de 8 participatietrajecten een methodiek waarmee dorpen en gemeenten aan de slag kunnen. Deze methodiek, ervaringen en lessons learned uit de 8 dorpen werden gebundeld en uitgeschreven in een e-book. Hierin zijn de handvaten opgenomen om met dorpsgemeenschappen of buurten aan de slag te gaan rond het thema leefbaarheid.

We stelden het e-book en onze ervaringen voor aan bewoners, gemeenten en actoren tijdens een digitaal inspiratiemoment op 12 maart 2021. Griet Bouwen deelde aansluitend haar inzichten over burgerbetrokkenheid en mogelijke rollen van lokale besturen hierin. Deelnemers aan dit online moment vonden alvast heel wat inspiratie om zelf aan de slag te gaan met co-creatieprocessen.

Het e-book kan je terugvinden op onze website: https://dorpaanzet.be/e-book/

We hopen jullie hiermee te inspireren!

Vragen of ideeën?

Contacteer hilde.vanransbeke@stebo.be

 

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be