Lockdown of unlocked now?

Stebo Buurtopbouwwerk, RIMO Limburg, SAM vzw, en Sterk Sociaal Werk brachten 200 mensen digitaal op de been. Samen met Elke Plovie (UCLL) werden de rol en uitdagingen van de Coronacrisis voor de welzijnssector besproken.

buurt_solidariteitsnetwerk_042020

Meer info:

Jan Smits, coördinator afdeling buurtopbouwwerk Stebo

jan.smits@stebo.be

089/32 95 30

 

 

Met meer dan 300 inschrijvingen en 220 deelnemers vanuit meer dan 100 verschillende organisaties, (burger) initiatieven, (lokale) overheden en onderwijsinstellingen uit heel Vlaanderen staken we digitaal de koppen bij elkaar. Het was een leerrijke en inspirerende ontmoeting!

Aan de hand van stellingen en goede praktijken werd er nagedacht over:

  • Onze rol tijdens en na de Coronacrisis?
  • Samen het verschil maken: hoe doen we dat?
  • Solidariteit en de sociale winst van de Coronacrisis.

Er werd onder andere gepleit voor het benoemen van sociaal werk als een cruciaal beroep, gezien vandaag heel wat kwetsbare groepen blijvend bereikt moeten worden. Denk maar aan mensen in armoede, met een psychiatrische problematiek, alleenstaande ouders, vluchtelingen en thuislozen,…Sociaal werkers zijn hiervoor vragende partij, zo blijkt uit de sessies.

In eerste instantie staat het hier en nu centraal. Positief daarin is het toenemen van burgerinitiatieven en buurtnetwerken zonder professionele ondersteuning. Het is wel belangrijk om hier vanuit de sociale sector op aan te sluiten. bv. via een digitale ‘train the trainer’ toepassing die vrijwilligers leert hoe gepast te reageren op vragen en problematieken.

Maar er wordt ook, en vooral, naar de toekomst gekeken. “De initiatieven van nu kunnen ons iets leren over de noden en behoeften van vandaag”, klinkt het bij de deelnemers. “Door eenvoudige bevraging kunnen we deze data verzamelen om er na de crisis mee aan de slag te gaan. De problemen die voor Corona aanwezig waren, komen nu extra in beeld. We moeten de kans grijpen om ze te benoemen, onder de aandacht te brengen én om te zetten naar een structurele benadering. Ook de ontstane co-creatie tussen organisaties willen we vasthouden, bv. via een Regionaal Platform.”

Onder andere in Houthalen-Helchteren zijn al eerste toekomststappen gezet. Daar wordt, samen met Stebo, een coördinator Sociale Zaken opgenomen in de veiligheidscel.

“Nu is het belangrijk om te bekijken hoe we dit spontaan ontstane solidariteitsnetwerk kunnen verder zetten,” zegt Jan Smits (coördinator Stebo Buurtopbouwwerk). In onze Facebook groep #SolidarityUnlocked kan je ervaringen en goede praktijken delen, of een vraag stellen aan het netwerk. Op die manier kunnen we elkaar én  de maatschappij blijven inspireren zowel tijdens als na het Corona tijdperk.”

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be