Maak kennis met Olivier Dubois,
nieuwe voorzitter Stebo vzw

Stebo-Olivier-Dubois-Voorzitter
"We gaan niet wachten op het goede nieuws, we gaan het samen maken."

Olivier Dubois – geboren en getogen Bilzenaar, vader van drie, operationeel directeur bij Senior Living Group…én sinds kort ook voorzitter van Stebo.

‘Hier sta ik dan.’ Met deze woorden nam Olivier Dubois de fakkel van het Stebo voorzitterschap over van Luc Naudts.

We vroegen hem welke weg hij samen met ons wil afleggen.

Vanuit welke persoonlijke waarden en visies vind jij aansluiting bij Stebo als organisatie?


Een sterk geloof in mensen en werken vanuit vertrouwen vind ik zelf erg belangrijk. Een waarderende benadering naar collega’s, vrijwilligers en doelgroepen: dat geeft energie.

Het geven van kansen loopt ook als een rode draad doorheen mijn persoonlijke levensverhaal. Het werken met straatkinderen in Peru en Guatemala, mijn rol binnen Vredeseilanden, het tewerkstellen van kansengroepen in de reguliere economie bij ‘Startcentrale’,…Mensen die kansen kunnen verzilveren, worden ambassadeurs van je organisatie. En dat is wat je vandaag nodig hebt om het verschil te maken!

Stebo geeft al jaren de interculturele samenleving mee vorm. Ook daar voel ik een sterke connectie. In Zwartberg bij voorbeeld, waar ik als directeur van het woonzorgcentrum mocht ervaren hoe er met 13 nationaliteiten samengewerkt werd aan één doel.

 

Over het verschil maken gesproken: waar liggen volgens jou de belangrijkste uitdagingen voor Stebo?


Inzetten op autonomie lijkt me een zeer belangrijke uitdaging. We hebben in het verleden al aangetoond dat we golven kunnen creëren, dat we dingen in beweging kunnen zetten. Maar ik ben ervan overtuigd dat Stebo nog ondernemender mag zijn. We zijn vandaag nog te afhankelijk van het overheidsbeleid.

Daarnaast mogen we ook best wat meer uitpakken met onze successen!

 

Welke ambitie spreek je hierin uit?


Een goed draaiende motor moet je laten draaien en vooral zorgen dat hij blijft draaien. We noemen onszelf altijd ‘de handen uit de mouwen organisatie’. Ik denk dat het daarom belangrijk blijft om nieuwe actieve leden te blijven aantrekken.

Ik zie uitdagingen als unieke kansen die we moeten grijpen en benutten. Samen kunnen we dat aan. Zo zie ik bijvoorbeeld een sterkere rol weggelegd voor initiatieven rond ‘social entrepreneurship’. En laten we ook blijvend inzetten op duurzaam verbinden. We hebben binnen onze samenleving méér verbinding nodig rond een gemeenschappelijk gedragen visie. Dan heb ik het over échte verbinding tussen alle betrokkenen: de ondernemingen, het politiek bestuur, de werknemers-organisaties, de milieubewegingen en alle andere verantwoordelijke actoren in onze samenleving. Alleen door zo’n duurzame verbindingsvisie kunnen we een lange-termijn-plan opstellen en dat daadwerkelijk ten uitvoer brengen.

 

Conclusie?


Ik kijk er naar uit om samen met onze medewerkers, onze leden, en onze sympatisanten toekomstige uitdagingen aan te gaan. En dit vanuit een excellentie op alle niveaus. Zo kunnen we in verbondenheid de stappen zetten die we moeten zetten!

 

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be