Energie- en waterscan

Je wil weten hoe goed jouw woning scoort op het vlak van energie-
en waterverbruik?  Benieuwd naar maatregelen, premies en leningen
om je verbruik te doen dalen?

Voor wie?

Limburgse energie afnemers:

 • met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas.
 • die aan de voorwaarden voldoen om een verwarmingstoelage te ontvangen.
 • waarvan het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat, in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie ze wettelijk of feitelijk samenwonen, en verminderd met € 1 300 per persoon ten laste, niet meer bedraagt dan € 25 000.
 • met recht op sociale maximumprijzen voor gas/elektriciteit.
 • voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie werd ingediend.
 • die huren bij de sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, lokaal bestuur of OCMW.
 • die huren, en waarvan de maandelijkse huur niet hoger is dan € 554,01 (of € 604,01 in centrumsteden).
 • uit Genk, die verwarmen met elektriciteit.
 • waarvan het inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie valt.

Limburgse water afnemers:

 • met een beschermd statuut 
 • doorverwezen door het OCMW, CAW, of een andere instelling voor schuldbemiddeling
 • die al een gratis energiescan lieten uitvoeren in hun woning

Voordelen

 • Op maat: we hebben oog voor jouw gewoonten en de structuur van je woning en passen onze tips en premie adviezen hieraan aan.
 • Expertise: onze adviseurs staan je met de meest actuele tips en adviezen bij in je energie vraag.

Hoe?

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van je woning.

Onze energieadviseur geeft je tips over hoe je energie kunt besparen (isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen). Tijdens het gratis huisbezoek voert de adviseur ook meteen de nodige, kleine energiebesparende maatregelen uit.

Daarbij hebben we steeds aandacht voor het ruimer kader van ondersteunende premies, subsidies en leningen.

Een waterscan is een snelle doorlichting van het waterverbruik van je woning.

Onze adviseur bespreekt samen met jou je watergebruik en volgt de watermeterstand voor je op. Na het huisbezoek weet je hoe je kan besparen of je factuur, en zijn eventuele lekken en gezondheidsrisico's zichtbaar.

Verbruik je de helft meer dan een gemiddeld Vlaams gezin? Dan voeren we de scan gratis uit.

Nog vragen?

Geen probleem

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Nog vragen?

Geen probleem