Energiescan / waterscan

Zijn jouw water- en energiefactuur te hoog? Verbruik je teveel gas en elektriciteit?
Wij komen ter plaats kijken naar jouw woning en huishoudtoestellen.
Je ontvangt concrete tips voor een lagere factuur en de beste leverancier voor jouw persoonlijke situatie.

Energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van je woning en huishoudtoestellen.

Onze energieadviseur komt bij jou thuis. Hij geeft je persoonlijke tips om energie te besparen. Nodige, kleine energiebesparende maatregelen voert hij meteen uit. Je ontvangt info over ondersteunende premies, subsidies en leningen. Samen bekijken jullie met de V-test wat het beste energiecontract is voor jouw situatie.

Gratis energiescan voor wie?

 

Limburgse afnemers van energie die voldoen aan één van deze voorwaarden:

 • Je hebt een actieve prepaidmeter voor elektriciteit of aardgas
 • Je voldoet aan de voorwaarden om een verwarmingstoelage te ontvangen.
 • Jouw gezamenlijk belastbaar inkomen is niet hoger dan € 37.140. Per persoon ten laste mag het inkomen € 1.940 hoger liggen (inkomen tot 3 jaar terug).
 • Je hebt recht op het sociaal tarief voor gas/elektriciteit.
 • Er werd een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie ingediend voor jou.
 • Je huurt sociaal  bij de sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, lokaal bestuur of OCMW.
 • Jouw maandelijkse huur is lager dan € 622,44  (of € 672,44 in centrumsteden).

Alle inwoners uit Genk

 • die verwarmen met elektriciteit.
 • of die huurder zijn.

Waterscan

Een waterscan is een snelle doorlichting van het waterverbruik van je woning.

Onze adviseur komt bij jou thuis. Hij volgt de meterstand voor je op. Samen bespreken jullie je watergebruik. Je ontvangt tips op maat om te besparen op je factuur. Eventuele lekken en gezondheidsrisico's worden zichtbaar.

Gratis waterscan voor wie?

 

Limburgse afnemers van water die voldoen aan één van deze voorwaarden:

OF

 • Je verbruikt de helft meer dan een gemiddeld Vlaams gezin* en
  • werd doorverwezen door het OCMW, CAW, of een andere instelling voor schuldbemiddeling
  • liet al een gratis energiescan uitvoeren in jouw woning

* Dit betekent een verbruik van: 

 • Meer dan 59 m³ voor een 1 persoonsgezin
 • Meer dan 98 m³ voor 2 personen
 • Meer dan 140 m³ voor 3 personen
 • Meer dan 167 m³ voor 4 personen
 • Meer dan 201 m³ voor 5 personen.

Nog vragen?

Geen probleem

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Nog vragen?

Geen probleem