Job- en taalcoaching op de werkvloer

Nieuwe werknemers inwerken in jouw onderneming?
Onze jobcoach ondersteunt (anderstalige) starters én hun werkomgeving.

Gratis jobcoaching?

Jobcoaching / taalcoaching is gratis voor:

  • elke werknemer die minder dan 1 jaar werkt in je onderneming, mits goedkeuring van VDAB. De sector is hierbij niet belangrijk.
  • werknemers uit PC 329, 318.02, 319.01 , 331, 327.01 of LDE’ers, ongeacht hoelang de werknemer in dienst is.

Voldoet jouw werknemer niet aan deze voorwaarden? Dan bieden we een offerte op maat. We bekijken samen of je recht hebt op subsidiëring via je sectorfonds.

Hoe werkt het?

  • Vanuit reële situaties op de werkvloer stellen de jobcoach, direct leidinggevende en werkgever een actieplan op maat op.
  • Je ontvangt per werknemer 10u coaching tijdens de werkuren en op de werkvloer.
  • Je krijgt feedback, wordt betrokken waar nodig en ontvangt een eindadvies.

Jobcoaching:

Onze jobcoach ondersteunt je werknemer op vlak van soft skills om de job goed uit te voeren.

Taalcoaching:

Onze taalcoach biedt jouw anderstalige werknemer ondersteuning en geeft tips aan de werkomgeving om de werknemer te versterken.

Nog vragen?

Geen probleem

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Nog vragen?

Geen probleem