Stebo zet de schouders onder BIO-booster

Stebo – als lid van de Werkplekarchitecten, werkt mee aan het BIO-booster project dat in het leven is geroepen om de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) ingang te doen vinden bij werkgevers.

BIO ?!

Het principe van een BIO is eenvoudig en slim tegelijkertijd. Werkgevers kunnen een werkzoekende een BIO-stage aanbieden van drie tot zes maanden. In die periode oefent de Bio-stagiair vaardigheden en competenties die nodig zijn voor de job, rechtstreeks op de werkvloer. Een BIO is immers een opleidingscontract en géén arbeidsovereenkomst. De werkgever krijgt zicht op aanwezige capaciteiten en het groeipotentieel. Blijkt de Bio-stagiair de juiste persoon voor de job, dan kan de werkgever hem meteen aanwerven.

Waarom Stebo “BIO-boostert”

Het Bio-booster project sluit helemaal aan bij de missie van Team Werken binnen Stebo: “samen werken aan stevige loopbanen voor iedereen”.
Om dit blijvend te realiseren in een erg veranderlijke arbeidsmarkt, heeft het team afgelopen anderhalf jaar sterk geïnvesteerd in het uitwerken van een dynamische visie op de werkgeversbenadering.
Met Bio-booster biedt Stebo dan ook een concrete, uitstekende en betaalbare service aan werkgevers aan.

Ruime service

Zo betaalt een werkgever uit de non-profit slechts 330 € per maand voor het basispakket.
In ruil daarvoor wordt de vacature door ons opgesteld en verspreid. We screenen en selecteren de kandidaten; waarbij de werkgever uiteraard zelf beslist welke kandidaat uiteindelijk kan starten. Er wordt een opleidingsplan op maat van de kandidaat opgemaakt en we zorgen voor een passend onthaal op de werkplek. Regelmatig worden gespreks-en evaluatiemomenten ingepland. De uitkomst vertalen we in een actieplan. Zo waarborgen we dat de kandidaat groeit in z’n stage en helemaal klaar is voor aanwerving.
Daarbovenop ontzorgen we de werkgever van A tot Z op vlak van de administratieve afhandeling van de BIO en werkgeversverplichtingen zoals bijvoorbeeld de Dimona-aangifte.
Als werkgevers een uitgebreidere dienstverlening willen, staan wij daar uiteraard voor open.

 

Foto-BIO-Booster-Schakel-Dana-Nuray

Een voordelig kostenplaatje

De BIO-stagiair ontvangt van de werkgever een aanmoedigingspremie en verplaatsingsonkosten. Om een idee te geven: een werkgever uit de non-profit betaalt voor een BIO- stagiair die 20 uur per week stage loopt een premie van 411€ per maand.
Als we deze investering zetten naast de investering voor het faciliteren van een sollicitatieronde, dan is de rekening snel gemaakt: BIO-booster is goedkoper én heeft bovendien een veel grotere succesgarantie.

Energie die rendeert.

Nuray startte begin september in een BIO-stage bij Schakel Vlaanderen bvba. Het is haar eerste werkervaring. Dana, mentor van Nuray getuigt: ‘Nuray is een echte aanwinst voor het team; ze brengt een frisse wind in het team, ze is heel gemotiveerd. Als Nuray zo verder groeit in de job, zullen we haar zeker aanwerven. We stoppen uiteraard zelf ook energie in de stage, maar het is energie die rendeert. Ik ben blij dat Stebo Nuray aan ons voorgesteld heeft. Ik had meteen een klikgevoel bij de Stebo-medewerkers en ben blij met de service die ze leveren. De administratie blijft daardoor voor ons beperkt tot een minimum.’

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be