Upgrade2Work

Upgrade naar een diverse arbeidsmarkt

Save the date: dinsdag 26 november 2019

upgrader

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer voelen.

De vergrijzing versterkt dit alleen maar: voor elke 100 werknemers die uit de Limburgse arbeidsmarkt vertrekken, komen er tegen 2022 maar 77 bij op de arbeidsmarkt (bron: VDAB).

Tegelijk vinden migranten niet-EU (vluchtelingen, nieuwkomers, oudkomers en migrantenjongeren) moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt, terwijl in deze groepen een bron van talenten en competenties zit.

Vijf Upgrade2work-thema’s

Er zijn vele nog vele hordes te nemen op de weg naar een diverse arbeidsmarkt. Upgrade2work maakt de uitdrukkelijke keuze om in te zoomen op 5 daarvan:

  • beroepsopleiding
  • werkplekleren
  • werkvloertaal
  • psychosociale thematiek
  • survivalskills

Waarom Upgrade2work?

We brengen in kaart welke initiatieven al goed lopen en waar er nog hiaten zijn.

We formuleren aanbevelingen om het beleid te versterken.

We ontwikkelen concrete tools die begeleiders, coaches, HR-managers, arbeidsbemiddelaars, … kunnen inzetten.

We verlagen drempels die migranten niet-EU ervaren in beroepsopleidingen en maken hun traject naar werk efficiënter.

 

 

The whole system in the room

‘Upgrade2work’ brengt hoofdrolspelers in de integratie van migranten niet-EU samen: werkgevers/ HR-medewerkers, werkvloerbegeleiders, migranten niet-EU en een breed en divers veld van professionals.

Wat levert het op voor jou?

Je kan leren van elkaar via kennis en ervaringsuitwisseling, en krijgt frisse ideeën. Je mag hierbij rekenen op de input, ondersteuning en inzichten van experten.

Je verruimt jouw leef- en denkwereld en ontdekt een andere aanpak voor gemeenschappelijke problemen.

Je krijgt inzicht in factoren die van belang zijn voor een succesvolle en duurzame tewerkstelling van migranten niet-EU. Een unieke kans om jouw HR-beleid, begeleidingstools of methodieken te versterken.

Je krijgt de kans om je netwerk uit te breiden met andere en nieuwe netwerkcontacten.

Je geeft mee vorm aan het beleid door het formuleren van aanbevelingen.

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30