Vlaamse overheid lanceert Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening

Een update


Je hebt er misschien al iets over gehoord via de media? De Vlaamse overheid kondigde recent een nieuw premie- en leningenstelsel aan voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in je woning. De nieuwe Vlaamse ‘Mijn VerbouwLening’ vervangt de huidige ‘Vlaamse Energielening’ vanaf 1 september 2022.* De nieuwe voorwaarden voor de premies en de toegang tot de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’ veranderen effectief op 1 oktober 2022.

 

Stebo volgt – als partner binnen Energiehuis Limburg en als organisator van 18 gemeentelijke woonenergieloketten -  deze evolutie op de voet. In dit artikel delen we, wat we tot nu toe weten. Wij staan, zowel binnen Energiehuis Limburg als via de woonenergieloketten, nog steeds met veel overtuiging in voor een goede informatieverstrekking over leningen en premies voor energierenovaties.

Mijn VerbouwPremie


De eengemaakte premie

Vanaf 1 oktober 2022 kan je als particulier of investeerder online de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen. Deze eengemaakte premie voor renovatie én energiebesparende investeringen geldt voor woningen, appartementen en niet -residentiële woningen in het Vlaamse Gewest. Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de dag van de premieaanvraag.

 

Simuleer zelf je premiebedrag

Het premiebedrag van de Mijn VerbouwPremie is o.a. afhankelijk van het gezinsinkomen en het investeringsbedrag. Via de simulator van de Mijn VerbouwPremie kan je nagaan welke premies je kan aanvragen en op welk premiebedrag je eventueel recht hebt, na het voldoen aan de voorwaarden.

 

Opgelet

In een overgangsfase (1/7/2022-30/9/2022) kan je tijdelijk bepaalde premies niet meer aanvragen. Deze premievragen doe je - uitgesteld - vanaf 1 oktober online via mijnverbouwpremie.be. Geen haast! Tot eind 2022 blijven facturen 2 jaar en 3 maanden geldig voor het aanvragen van deze premie.

 

Vragen? Hulp nodig?

Maak een afspraak op het woonenergieloket in jouw gemeente!

Plaatsing warmtepomp
Dakisolatie

Mijn VerbouwLening


Tot 60.000 euro renteloos lenen, controleer wel het maximaal uit te lenen bedrag per werkzaamheid

Bij de Vlaamse energielening leende je – onder bepaalde voorwaarden – 15.000 euro aan 0 procent over een periode van 10 jaar. Bij de ingang van de nieuwe Mijn VerbouwLening op 1/9/22* wordt dit bedrag opgetrokken tot 60.000 euro en verlengt de terugbetaaltijd naar 25 jaar.

De Mijn VerbouwLening kan je aanvragen tussen 01/09/2022 en 31/12/2026, voor een minimumbedrag van 1250 euro en een maximumbedrag van 60.000 euro. De Vlaamse Overheid heeft wel beslist dat er per ‘categorie’ van werken een maximaal uit te lenen bedrag is vastgelegd. Dit bedrag controleer je via mijnverbouwlening.be.

 

Synergie met de Mijn VerbouwPremie

De werkzaamheden waarvoor je kan lenen, hangen samen met de categorieën binnen de Mijn VerbouwPremie. Ook worden er binnen de inkomensvoorwaarden dezelfde inkomenscategorieën gehanteerd als bij de Mijn VerbouwPremie. Wie al een Renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening. Ook wie na 1/10/22 een woning (label E of F) of een appartement (label D, E of F) aankoopt, kan in de eerste 10 jaar na de aankoop geen beroep doen op de Mijn VerbouwLening.

 

Eén Mijn VerbouwLening per woning

Je  vraagt de Mijn VerbouwLening niet aan per uit te voeren werk, maar voor een totaalpakket aan ingrepen. Per woning of gebouw (van minstens 15 jaar oud!) kan er namelijk slechts 1 maal een Mijn VerbouwLening worden afgesloten. Het krediet kan in maximaal 6 verschillende schijven opgenomen worden over een periode van 36 maanden. Enkel facturen aangemaakt na 1 juli 2022 komen in aanmerking.

 

Voetnoot

Naast de nieuwe Mijn VerbouwLening blijven nog steeds de Energielening+ (bij erfenis/schenking van een woning) en het Renteloos renovatiekrediet (via reguliere bankcircuit) bestaan. De Vlaamse energielening verdwijnt.

 

Vragen? Hulp nodig?

* Dit artikel werd aangepast op 23/6/2022 volgens de laatste berichtgeving vanuit de Vlaamse Overheid. De ingang van de Vlaamse Mijn VerbouwLening wordt uitgesteld van 1/7/2022 tot 1/9/2022. Facturen vanaf 1/7/2022 komen in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening.

We volgen de berichtgeving vanuit de overheid op de voet en actualiseren onze informatie indien nodig.

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be