Op naar financiële doorbraak Boost2work

Terugblik Doorstartevent

Hoe kunnen we projecten met een hoge individuele en maatschappelijke return financieel verduurzamen? Dat was onze queeste tijdens het doorstartevent van Boost2work. We nodigden partners en geïnteresseerden uit mee na te denken over een doorbraak in de financiering. Pas dan kunnen we dit project omzetten tot een dienstverlening. Boost2work is het succesvolle traject dat langdurig zieken weer zelfzeker en ondernemend naar de werkvloer leidt.

Play Video

Het event ving aan met een videoboodschap van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Die pleit voor projecten zoals Boost2work, die inzetten op een zo vroeg mogelijke interventie bij erkend arbeidsongeschikten. We willen dit project met fantastische resultaten omzetten naar een dienstverlening.

De projecttijd bleek helaas te kort om hiervoor financierders te vinden. De financiële verduurzaming van Boost2work blijft voorlopig dus een uitdaging.

Heb jij een idee hoe we Boost2work duurzaam kunnen financieren?

Succesvol langdurig zieken activeren


Boost2work zet in op mensen die langer dan een maand, maar minder dan een jaar ziek zijn. Dat gaat om zo’n 450 000 Belgen per jaar. Daarvan keert na 4 maanden 70% uit zichzelf terug naar de werkvloer. Boost2work wil die andere 30% bereiken.

Tijdens 2 succesvolle pilots in 2020 en 2021 zette 80% van de 24 deelnemers stappen richting de arbeidsmarkt. Ze gingen terug aan het werk bij dezelfde of een nieuwe werkgever, startten een opleiding of vrijwilligerswerk. De doorlooptijd van de pilots was max. 4 maanden.

In 2022 schaalden we het project op naar een flexibelere dienstverlening. Kandidaten konden bijvoorbeeld doorlopend instappen. Zo kwamen tijdens de collectieve sessies personen die minder lang in het traject zaten in contact met deelnemers die al een langere weg hadden afgelegd. Het traject werd verlengd tot max. 6 maanden. De coaches begeleidden in 15 maanden succesvol 50 deelnemers. Ze reactiveerden de volle 100% richting arbeidsmarkt.

Sofagesprek tijdens doorstartevent Boost2work
Sofagesprek tijdens doorstartevent Boost2work

Boost2work is een intensief traject op maat met een relatief korte doorlooptijd. Het speelt in op wat nog wel kan, in plaats van op wat niet meer kan. De oogst hiervan brengen we samen in een persoonlijk Business Model Canvas of BMC en zetten we om in een actieplan.

Het traject versterkt de ondernemersvaardigheden. Deze waarderende aanpak van de coaches stimuleert persoonlijke groei. Het herstel primeert op de terugkeer naar de werkvloer. Uiteindelijk komt de coachee zo terug aan het roer van de eigen loopbaan.

“Mijn oorspronkelijk idee was: ze helpen mij naar een nieuwe job.  Maar ze leren jou jezelf kennen en inzichten te krijgen in jezelf. Door de collectieve sessies voel je je heel gewaardeerd en gesteund. Er zitten mensen bij die al verder zitten in hun herstel. Je krijgt steun van elkaar. Je bent niet alleen.”

- Ward, coachee, werkt nu als logistiek assistent bij een dierenarts

Het cliëntgericht BMC van Boost2work brengt alle kenmerken van Boost2work in één oogopslag in beeld.

Doorstartevent


Tijdens het doorstartevent ging host Jan in gesprek met coach Thomas, coachees Ward en Liesje en Kristien Tirez, die vanuit haar functie bij IDEWE mensen naar Boost2work toeleidde.

"Mensen met een burn-out zijn vaak heel competent in hun werk, maar ze zitten vast in hun emoties en angst. Er is proactief partnerschap nodig om die mensen hun eigen competenties opnieuw te laten ontdekken. De kracht van Boost2work is confronterend werken. We laten de mensen inzien hoe zij zelf de hand hebben in hun situatie."

- Kristien Tirez, preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE

 

Nadien toonde Stéphanie Hollebosch, onderzoeker aan de UGent, de resultaten van haar onderzoek naar de opgeschaalde Boost2Work. Van de 100% gereactiveerde werknemers, ging ongeveer 60% effectief terug aan het werk.

Individuele impact van Boost2work
Sociaal-maatschappelijke impact van Boost2work

“Ik had een enorme klik met mijn coach Annemie. Ze gaf mij elke keer zoveel energie, letterlijk een boost. We analyseerden samen vacatures om te ontdekken of verpleegkunde wel echt iets voor mij is. Ze leerde mij breder te kijken dan wat ik wist en kende.”

- Liesje, coachee, werkt terug bij dezelfde werkgever als verpleegkundige

Focus op het positieve


In zijn keynote pleitte Lode Godderis, CEO van toeleider en partner IDEWE ervoor om Boost2work nog intensiever aan te bieden aan mensen die tussen één en drie maanden ziek zijn.

"De motivatie zit dan nog het hoogst. Het is belangrijk om de connectie te blijven behouden met de werkomgeving. Na drie maanden is er vanuit de langdurig zieke een angst voor terugkeer. Op het werk is er anderzijds na 3 maanden een nieuw evenwicht ontstaan."

De grote systeemfout is dat we inzoomen op het negatieve, vindt hij. Werkgevers vragen een ziekteattest uit schrik om iemand onterecht uit te betalen. De zieke moet meteen aan twee partijen bewijzen dat hij niet in staat is om te komen werken. Je bent ziek of niet ziek. Dus werk je niet of wel.

Het positieve van Boost2work is het versterken van het ondernemende, van wat wel kan. Zo gaan we van controlerend naar faciliterend.

Oogst reflectietafels


Tenslotte vroegen we aan onze gasten om samen met ons na te denken over hoe we Boost2work nog kunnen versterken. Dit deden we op basis van het cliëntgericht BMC. De resultaten vind je hieronder terug.
Ook de presentaties van het doorstartevent kan je hieronder downloaden.

Resultaten reflectietafels over het versterken van het BMC van Boost2work

Voor meer info:

Jan Smits, coördinator afdeling Werken

jan.smits@stebo.be

+32 89 32 95 30

www.stebo.be/werken

logoboost

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be