Pionierswerk voor digitale loopbaanbegeleiding

#Guidance rond af met mooie resultaten

Op 31 maart loopt het transnationale project #Guidance van Erasmus+ officieel af. Al twee jaar werkt Stebo samen met 7 partnerorganisaties uit Zweden, Finland, Letland en Portugal rond de invloed van sociale inclusie op digitale studiekeuze- en loopbaanbegeleiding. Met het project willen ze ervoor zorgen dat meer jongeren hun studie afmaken, een weloverwogen studiekeuze maken en uiteindelijk een grotere kans op een baan krijgen. Uit een uitgebreide bevraging bij de verschillende spelers kwamen een digitale toolkit en een trainingspakket voort.

 

Digitale stroomversnelling


#Guidance is uitgeschreven vóór de coronapandemie, maar kwam daardoor in een stroomversnelling. Onderwijs, coaching en loopbaanbegeleiding verliepen plots noodzakelijk digitaal. Dat bracht enorme uitdagingen mee voor coaches. Ze experimenteerden volop met digitale instrumenten en interactiemethoden. De behoefte aan meer digitale kennis, praktijk en een goed functionerende, inclusieve digitale omgeving zette #Guidance hoger op de agenda en gaf het project mee vorm.

Het project startte met een bevraging van loopbaanbegeleiders, leerkrachten en andere spelers uit de sector. De partners namen in totaal 64 interviews af bij de eigen achterban. Van Stebo kwamen 8 loopbaancoaches aan het woord, met de focus op loopbaanbegeleiding van jongeren en jongvolwassenen. De andere organisaties deden onderzoek naar studiekeuzebegeleiding. “Stebo is de enige non-profitorganisatie in het project,” verklaart Ann Engelen, opleider bij Stebo. “De andere partners zijn scholen of universiteiten gelinkt aan een lokale overheid. Zij dachten in een totaal andere context dan wij. Dat maakt wel dat ons werk elkaar aanvult.”

De bevraging peilde naar de digitale tools die de verschillende professionals gebruiken voor coaching en opleiding, naar de voor- en nadelen ervan, maar ook naar de noden en uitdagingen op digitaal vlak. Hieruit bleek dat de bevraagden dankzij de pandemie wel veel inzetten op digitale tools, maar dat ze een efficiënte leidraad missen.

Ann Engelen, opleider bij Stebo en projectmedewerker van #Guidance
Ann Engelen, opleider bij Stebo en projectmedewerker van #Guidance

Pionierswerk in coaching


Daarom kwam in een tweede fase de Guidance Toolkit tot stand. Deze digitale gids geeft een overzicht van alle digitale hulpmiddelen uit het onderzoek die een kritische test doorstonden. Daarnaast biedt de toolkit dankbare tips om coachingsessies zo inclusief mogelijk te maken. De tips helpen om coachees aan boord te krijgen én te houden met een maximaal leerrendement.

“De digitale mogelijkheden zijn enorm, maar ze moeten op de juiste manier ingezet worden om tot diepgang en interactie te komen. De toolkit is daarvoor de geschikte leidraad die de professionals misten. Het is in feite echt pionierswerk,” vertelt Jan Smits, coördinator van de afdeling Werken bij Stebo.

Guidance multiplier event rond digitale tools
Guidance multiplier event rond digitale tools

Training voor begeleiders


Als aanvulling op de toolkit ontwikkelden de partners een trainingspakket, bestaande uit een training voor coaches en een handleiding in e-bookformaat voor opleiders die de training zelf willen geven. De training is vormgegeven vanuit de eigen werking van iedere partner en is flexibel opgevat. Ook Stebo testte de training bij de collega’s van team Werken.

Bert Smits praat over digitale leervormen tijdens het multiplier event

Het belang van sociale inclusie


Hoe maak je leren sociaal inclusief in een digitale context? Vooral dat stuk heeft Stebo in het project gestopt. “Niet iedereen heeft toegang tot een fysiek apparaat en internet dat goed werkt. Vooral jongeren met speciale behoeften of uit sociaaleconomisch zwakkere milieus moet je daarin verder helpen. Als coach gebruik je tools, maar je mag er ook niet van uit gaan dat jouw coachee ze kan toepassen. Daar waar nodig moet je stap voor stap instructies geven. Kortom: als coach moet je ook het digitaal leren faciliteren,“ zegt Ann.

“De training heeft de ogen van onze eigen collega’s geopend,” vult Jan aan. “We moeten verder blijven nadenken over hoe we omgaan met de digitalisering van de wereld. Hoe ga je gericht tools bundelen naar je doelgroep toe? Daarvoor is opleiding nodig en daar creëren we graag meer bewustzijn rond.”

Laatste transnationale meeting in Örebrö, maart 2023.

Waardevol landoverschrijdend onderzoek


Met uitzondering van vier transnationale meetings, verliep de samenwerking tussen de projectpartners online. “Voor Stebo is zo’n landoverschrijdende samenwerking heel waardevol om aan methodische ontwikkeling te doen. We kijken naar de aanpak in andere landen en maken weer nieuwe connecties voor mogelijke volgende projecten,” vertelt Jan. En dat werkt!

“De Finse partner heeft Stebo na een vorige, succesvolle samenwerking getipt als projectpartner bij de promotor van #Guidance. Je leert echt van elkaar en het is relatieversterkend. In de andere landen kampten ze met dezelfde uitdagingen. Het bleek dat we het hier in België toch wel goed doen.”

Eind 2022, tijdens de transnationale meeting in Letland, mochten de partners van #Guidance hun project en de voorlopige resultaten digitaal voorstellen op de Euroguidance-conferentie in Praag. De feedback was lovend, waardoor weer nieuwe connecties voor in de toekomst werden gelegd.

 

Multiplier event


Om de resultaten van #Guidance in eigen land te delen, organiseerde Stebo op 2 maart een multiplier event. Twee experts rond digitaal leren kwamen het event verrijken met hun expertise. Onderwijstechnoloog Bart Boelen van UCLL sprak over levenslang leren. Sociaal ondernemer Bert Smits van Schoolmakers gaf een uiteenzetting over de verschillende digitale leervormen, ontwerpprincipes en software.

Bart Boelen over levenslang leren op het multiplier event
Bart Boelen over levenslang leren op het multiplier event

Voor meer info:

Jan Smits, coördinator afdeling Werken

jan.smits@stebo.be

+32 477 37 25 07

www.stebo.be

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be