Infomoment huisvesting seizoenarbeiders

Voor vele fruitbedrijven in Haspengouw is het een uitdaging om hun seizoenarbeiders te huisvesten. Daarom organiseerde Stebo vzw in samenwerking met Haspengouwse gemeenten op 2 december 2019 een gespreks- en infoavond voor fruittelers en sectoractoren rond dit thema.

De huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten leeft sterk en al geruime tijd in de regio. Dit vertaalde zich in een grote opkomst van een 100-tal fruittelers, mandatarissen, ambtenaren en sectoractoren.

Stebo-wonen_infosessie-fruittelers
Schema Huisvesting Seizoenarbeiders

Tijdens de avond werd het gesprek aangegaan met de fruittelers, maar ook met de gemeenten, en sectoractoren. Aanwezigen kregen de kans om ervaringen uit te wisselen en toekomstbeelden te formuleren: Wat loopt momenteel goed? Welke obstakels worden er ervaren? Wat zou de ideale huisvesting voor seizoenarbeiders kunnen zijn?

De aanwezige fruittelers gaven aan dat er veel tijd en middelen nodig zijn om huisvesting voor seizoenarbeiders te voorzien en dat opvolging van het woongedrag van de seizoenarbeiders noodzakelijk is om alles vlot te laten verlopen.

Sommige fruittelers zien mogelijkheden om samen met collega’s huisvesting te voorzien. Anderen spelen met het idee om huisvesting te voorzien dat buiten de oogstperiode ook dienst kan doen voor verblijfstoerisme.

Na de groepsgesprekken werden de actuele kwaliteitsnormen opgefrist en de mogelijke premies toegelicht. Dit werd geapprecieerd door zowel de fruittelers als de sectoractoren.

Fruittelers met vragen rond de huisvesting van seizoenarbeiders kunnen na dit infomoment ook altijd terecht bij onze adviseurs.

Wegens het grote belang van huisvesting voor seizoenarbeiders voor de Haspengouwse fruittelers wensen Stebo vzw en haar partnergemeenten deze thematiek ook in de toekomst verder op te volgen. Stebo vzw zal hiervoor op zoek gaan naar opportuniteiten om een project op te zetten om de toekomstmogelijkheden voor huisvesting van seizoenarbeiders verder te onderzoeken.

 

Meer info:

Contacteer onze adviseurs hier.

Bert Van de Vijver, projectmedewerker Wonen

bert.vandevijver@stebo.be

012 67 27 23

 

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be