Boost2work - Scale project

We bouwen de succesvolle Boost2work dienstverlening,
rond de re-integratie van langdurig zieken, verder uit.
Via 5 concrete ‘opschalingsacties’ trachten we in dit
‘Scale project’ het deelnemersbereik van Boost2work te doen groeien.
Ook zorgen we voor een financiële verduurzaming van deze dienstverlening.

In dit project bouwen we verder op de succesvolle acties binnen het ESF project Boost2work. Boost2work focuste op een succesvolle re-integratie van het stijgend aantal langdurig zieken in onze samenleving. De 4-ledige Boost2work dienstverlening (intake | individuele en collectieve sessies | warme overdracht | nazorg) bleek impactvol: 80% van de deelnemers genereerde werkgerelateerde outcomes.

 

Binnen het vervolgproject spelen we in op de kansen die er zijn om die impact nog te verhogen. Het opschalen van de doorverwijzing kan resulteren in een groeiend deelnemersbereik en in duurzame financiering.  We pakken deze uitdaging aan via 5 concrete ‘opschalingsacties’.

 

(1) opschaling van het aantal en de soorten doorverwijzers.

(2) opschaling van het aantal regio’s, waar de trajecten plaatsvinden.

(3) opschaling van de instapmogelijkheid.

(4) opschaling van het aantal deelnemers en coaches.

(5) financiële verduurzaming van de dienstverlening.

 

We doen in dit Scale-project ook een cost-benefit- en validiteitsonderzoek Boost2work², met twee focussen. We maken een berekening van de maatschappelijke Return Of Investment (ROI). We meten tevens de impact van de opschaling van de dienstverlening op niveau van de deelnemers en op niveau van de  kosten-baten; op basis hiervan doen we een bijsturing van het business model canvas (BMC) en de potentiële modellen duurzame financiering.

 

 

ESF
boost2work-logo

Looptijd: 01.04.2022 – 30.06.2023

Financiering:
ESF: € 87.495
VCF: € 87.495

Meer info: stebo.be/boost2work

Contact: ann.engelen@stebo.be

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30