Projecten/realisaties

mupedd-image

MUPEDD

MUPEDD staat voor Managing Uncertainty in Positive Energy Districts Design. Met dit project wordt mee gebouwd aan de energietransitie en meer bepaald aan het ontwikkelen van Positive Energy Districts (PED). Dit zijn energie-efficiënte en energie-flexibele stedelijke gebieden of geconnecteerde gebouwen die geen broeikasgassen uitstoten, maar wel een overschot aan hernieuwbare energie produceren.

#Guidance

#Guidance – Digital Tools and Method Development

De Covid-19 pandemie bracht heel wat uitdagingen aan het licht bij het digitaal coachen van studenten en bij digitale loopbaanbegeleiding. Tijdens het project #Guidance willen de projectpartners door het opdoen van theoretische kennis en door het kennismaken met goede praktijken hun vaardigheden vergroten.

projectfoto

oPEN LAB

Stebo betrekt en activeert Genkse privé-eigenaars om mee te stappen in dit Europese project. Doel van het internationale partnerschap is om via het opzetten van ‘open innovatie living labs’ technologieën, diensten en sociale innovaties te testen/optimaliseren om zo te komen tot energiepositieve wijken en een klimaat neutrale stad.

Jumpstarter_red-sweater

Jumpstarters

De Vlaamse overheid heeft van inclusief ondernemen een speerpunt gemaakt. Stebo zet reeds 20 jaar sterk in op ondernemers met een afstand tot ondernemen.

ESF  Vlaanderen

Boost2work

Een toenemend aantal werkenden uit de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd blijft (tijdelijk) afwezig op het werk wegens ziekte, invaliditeit, ongeval. Binnen het ESF project ontwikkelen we een dienstverlening om ‘arbeidsongeschikten’ te begeleiden bij een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Stebo-upgrade2work

Future2work

Op zoek gaan naar nieuw arbeidsmarktpotentieel en hen activeren, dat is de doelstelling van Future2work. Stebo en Risesmart richten zich hierbij tot asielzoekers en willen de opstap naar de Vlaamse arbeidsmarkt vlotter laten verlopen.

Pitchen van creatieve ondernemers aan industriebedrijven.

Inducci

Het Interreg CENTRAL EUROPE project ‘InduCCI’ speelt in op het snijvlak tussen economische innovatie en maatschappij.

Start! consulent Hans Vanwonterghem tijdens workshop bij Stebo

START!

Start! begeleidt kandidaat ondernemers
bij het opstellen van een ondermersplan.

azo-bericht

Project AZO

Het ESF project biedt nieuwkomers ondersteuning bij de opstart van een zaak
rond wetgeving, haalbaarheid en praktijk.

Bouw je toekomst infosessie bij Stebo

Bouw je toekomst

Bouw je toekomst is een project voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die nieuwsgierig zijn naar hun toekomst op de arbeidsmarkt.

Stebo-Plai2-0

Plai 2.0

Het transnationale ESF-project maakt deel uit van de Vlaamse en Europese inspanningen om de integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en in onze organisaties te bevorderen.

Logo

Upgrade 2 Work

Het transnationaal ESF-project “UPGRADE” pakt vijf uitdagingen aan die noodzakelijk zijn om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te generen bij migranten van niet EU-herkomst.

daz

Dorp aan zet

Op initiatief van de provincie Limburg werken Stebo en het Innovatiesteunpunt samen met 8 Haspengouwse dorpen en gemeentebesturen aan een provinciaal dorpenbeleid.

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30