Boost2work

Een toenemend aantal werkenden uit de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd blijft
(tijdelijk) afwezig op het werk wegens ziekte, invaliditeit, ongeval.
Binnen het ESF project ontwikkelen we een dienstverlening om 'arbeidsongeschikten'
te begeleiden bij een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Waarom?

Een toenemend aantal werkenden uit de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd blijft (tijdelijk) afwezig op het werk wegens ziekte, invaliditeit, ongeval. Deze groep 'arbeidsongeschikten' vertegenwoordigt vandaag 3.8% van de werkenden op onze Vlaamse arbeidsmarkt. Deze groep is intussen groter dan de groep werklozen. Dit brengt aanzienlijke kosten mee voor de samenleving, de werkgever en de werknemer. Het gaat daarbij zowel om menselijke als financiële kosten. Tegelijkertijd is er een toenemende krapte op onze arbeidsmarkt én een beperkte arbeidsreserve: heel wat vacatures geraken niet meer ingevuld.

Deze factoren maken het noodzakelijk dat arbeidsongeschikten in groter aantal duurzamer terugkeren naar de arbeidsmarkt. De samenleving, de werkgever én de werknemer worden er beter van: de kosten dalen, de baten stijgen. We maken een nieuwe dienstverlening, die de niche 'ja, maars' binnen de groep arbeidsongeschikten terug in beweging zet richting arbeidsmarkt. De 'ja, maars' zijn degenen die willen terugkeren naar de arbeidsmarkt, maar niet goed weten hoe en dus ondersteuning nodig hebben.

De nieuwe dienstverlening is gebaseerd op een unieke competentie mix: opleiding en begeleiding van startende ondernemers (o.a. Business model canvas, ondernemerscompetenties), loopbaanbegeleiding en jobcrafting, trajectbegeleiding van kansengroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze nieuwe dienstverlening adapteren we naar de doelgroep (tijdelijk) arbeidsongeschikten en meer specifiek naar de niche 'ja, maars'. Het gaat hierbij om werknemers die op termijn terug aan het werk kunnen, maar die ongeschikt zijn bevonden voor het overeengekomen werk, en voor wie er tijdelijk of definitief ander werk kan worden gezocht. Het gaat om een kortlopend traject van 7 dagen of 56 uur (aangepast ritme, gespreid over 3 maanden).

Het Boost2work traject zal bestaan naast de wettelijk omkaderde re-integratietrajecten; meer nog: het is een aanvulling op de RIZIV trajecten van VDAB/GTB. De dienstverlening speelt in op het ESF-thema 'actieve inclusie, mede met het oog op het bevorderen van gelijke kansen en actieve participatie' en het 'verbeteren van de inzetbaarheid'. De focus ligt op 'integrale strategieën en uitbouw van het instrumentarium voor actieve inclusie'.

ESF  Vlaanderen

Looptijd: 01.01.2020 - 31.12.2021

Financiering: ESF:  €119 999  -  VCF: €119 999

Meer info & Contact: werken@stebo.be

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30