Future2work²

‘Werkbuddy’s als schakel tussen bewoners van opvangcentra en de arbeidsmarkt’

Werkbuddy’s als schakel tussen bewoners van opvangcentra en de arbeidsmarkt

We bieden een netwerk van tewerkstellingscoaches of werkbuddy’s in 4 opvangcentra voor asielzoekers. Deze werkbuddy’s van Stebo en Risesmart hebben een schakelfunctie tussen de opvangcentra en haar bewoners enerzijds, en een netwerk van werkgevers, interimkantoren en intermediaire organisaties anderzijds.

De werkbuddy’s zetten hun expertise en ervaring in om 375 asielzoekers te activeren en te coachen richting arbeidsmarkt. Door een persoonlijke aanpak en het dynamisch inzetten van onze methodieken naargelang de persoon en zijn situatie, willen we asielzoekers een stap dichter bij de arbeidsmarkt brengen. We versterken daarbij hun weerbaarheid en autonomie. Concreet betekent dit dat we samen werken aan randvoorwaarden, competentie- en cultuurbewustwording, oriëntering, opleiding, arbeidsmarktverkenning, sollicitatietraining, werkervaringen, …

We werken hierbij op twee sporen:

  • we laten asielzoekers kennismaken met de arbeidsmarkt, de bijbehorende cultuur, verwachtingen en wat er nodig is om daaraan te kunnen deelnemen;
  • we benaderen actief werkgevers en initiatieven uit de regio om de kans op een match tussen asielzoekers en de Vlaamse arbeidsmarkt, nu of op termijn, vergroten.

Verschillende partnerorganisaties zijn enthousiast over dit initiatief. Het Rode Kruis in Heusden-Zolder & Houthalen-Helchteren en Fedasil in Sint-Truiden en Lommel stellen hun opvangcentra open en bieden hun bewoners deze begeleiding aan.

De werkbuddy’s kunnen zo vanuit de opvangcentra bewoners activeren, coachen & ondersteunen in alle fases van hun traject naar werk. In alle activiteiten werken we samen met de bestaande lokale initiatieven binnen en buiten de opvangcentra, zoals Agentschap Integratie en Inburgering, de integratiediensten van Sint-Truiden & Heusden-zolder, CVO De verdieping, LIGO en VDAB.

Gesubsidieerd door de Europese Unie

Future2work² wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van de EU.

future2work2

Looptijd: 01.01.2023 – 31.12.2025

Totale projectkost: 700.547,5 €

Financiering: 525.410,55 €

Contact: werken@stebo.be

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30