Future2work

Op zoek gaan naar nieuw arbeidsmarktpotentieel en hen activeren, dat is de doelstelling
van het ESF project Future2work. Stebo en Risesmart richten zich hierbij tot asielzoekers
en willen de opstap naar de Vlaamse arbeidsmarkt vlotter laten verlopen.

Outreachen en activeren

In dit project bundelen Stebo en Risesmart hun expertise in het activeren, toeleiden en coachen van niet-EU-migranten richting arbeidsmarkt. Onze begeleiders of werkbuddy’s activeren samen 450 asielzoekers, waarvan ze 270 asielzoekers een integrale begeleiding aanbieden. Via een persoonlijke aanpak op maat en het dynamisch inzetten van onze methodieken naargelang de persoon en zijn situatie, willen we asielzoekers een stap dichter bij de arbeidsmarkt brengen. Concreet betekent dit dat we samen werken aan randvoorwaarden, competentiebewustwording, cultuurbewustwording, oriëntering, opleiding, arbeidsmarktverkenning, sollicitatietraining, …

We werken hierbij op twee sporen: enerzijds laten we asielzoekers kennis maken met de arbeidsmarkt, de bijbehorende cultuur, verwachtingen en wat er nodig is om daaraan te kunnen deelnemen, anderzijds benaderen we actief werkgevers en initiatieven uit de regio. Zo willen we de kans op een match tussen asielzoekers en Vlaamse arbeidsmarkt, nu of op termijn, vergroten.

Voor dit initiatief waren al snel verschillende partnerorganisaties enthousiast. Het Rode Kruis in Heusden-Zolder en Fedasil in Sint-Truiden stellen hun opvangcentra alvast open als proeftuin en bieden hun bewoners deze begeleiding aan. De werkbuddy’s kunnen zo vanuit de opvangcentra bewoners activeren, coachen & ondersteunen in alle fases van hun traject naar werk. In alle activiteiten werken we samen met de bestaande lokale initiatieven binnen en buiten de opvangcentra, zoals agentschap voor integratie en inburgering, de integratiediensten van Sint-Truiden & Heusden-zolder, CVO De verdieping, LIGO en VDAB.

Future2work wordt financieel mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF)

ESF
Stebo-upgrade2work

Looptijd: 01.10.2019 - 31.12.2023

Financiering: ESF: € 377.196,71 - VCF: € 377.196,71

Meer info: Future2work | ESF (europawse.be)

Contact: werken@stebo.be

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30