InduCCI

Het Interreg CENTRAL EUROPE project legt het potentieel van creatief
ondernemerschap in 7 Europese industrie regio's bloot, en schakelt het in
voor een betere synergie tussen industrie, ondernemerschap en samenleving.

Waarom?

Digitalisering, circulaire economie, hernieuwbare energie, artificiële intelligentie,…: de industriële sector ondergaat vandaag een grootschalige transformatie. Deze nieuwe productie modi en mindset hebben niet enkel economische gevolgen, maar raken ook aan de samenleving.

Het Interreg CENTRAL project ‘InduCCI’ speelt in op het snijvlak tussen economische innovatie en maatschappij. Het partnerschap werkt vanuit de idee dat peri-urbane industrie regio’s in hun transitie ondersteund kunnen worden door creatieve ondernemers die voortbouwen op de culturele assets van de regio – zogenaamde ‘Culture and Creative Industries (CCI)’.
De 8 partners leggen in 7 Europese industrie regio’s het potentieel van en voor CCI bloot, en wisselen ervaringen en best practices uit. Op basis daarvan worden tijdens het project nieuwe tools en pull factors ontwikkeld voor CCIs, in combinatie met aanbevelingen en trainingen voor het beleid en administratieve diensten. Zo werken we toe naar samenwerking tussen industrie, ondernemerschap en samenleving.

Binnen InduCCI creëert Stebo een aantrekkelijke omgeving voor creatieve ondernemers die vandaag voornamelijk de grootsteden opzoeken. Dit door het ontwikkelen en aanbieden van plug and play handelspanden in niet-stedelijke maar dynamische contexten. In onze piloottrajecten activeren we het CCI potentieel eveneens door ervaren creatieve ondernemers in te schakelen als trainers voor (pre)starters. Zij bieden inspiratie in het opzetten van nieuwe businessmodellen en samenwerking met industrie bedrijven. Daarnaast verbinden we creatief ondernemerschap met vraagstukken in stedelijke wijkcontexten. In een participatief traject dagen we bewoners uit om hun omgeving en samenleving opnieuw vorm te geven vanuit een maatschappelijk design denken.

Looptijd: 01.04.2019 - 31.12.2021

Financiering:

Budget voor het volledige partnerschap:
€ 2.027.542,49

EFRO: € 1.649.557,11

Meer info: https://www.inducci.eu

Contact: ina.metalidis@stebo.be

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30