Jumpstarters

De Vlaamse overheid heeft van inclusief ondernemen een speerpunt gemaakt.
Stebo zet reeds 20 jaar sterk in op ondernemers met een afstand tot ondernemen.

Waarom

De Vlaamse overheid heeft van inclusief ondernemen een speerpunt gemaakt. Stebo zet reeds 20 jaar sterk in op ondernemers met een afstand tot ondernemen.

Samen met SYNTRA Limburg heeft Stebo in een breed consortium een traject naar ondernemerschap uitgewerkt specifiek gericht naar:

  • Werkzoekenden en Kwetsbare werknemers
  • Inburgeraars, asielzoekers, erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden
  • Niet-beroepsactieven

Via outreachende acties of doorverwijzing door de VDAB worden de kandidaat ondernemers toegeleid naar een infosessie. In deze infosessies worden ze geïnformeerd over het reilen en zeilen van ondernemen in Vlaanderen.

Bij een positieve detectie stroomt de kandidaat ondernemer door naar de Verkennende Fase. In De Verkennende Fase worden zowel het potentieel als de noden van de ondernemer en onderneming in kaart gebracht.

Bij een volgende positieve detectie komt de ondernemer in de Begeleidende fase. In de begeleidende fase worden het potentieel en de noden in een actieplan gegoten. Er wordt gewerkt aan het ondernemersidee, door het opstellen van een businessplan én aan de ondernemer, door aan de ondernemerscompetenties te werken.

Indien een kandidaat ondernemer nood heeft aan gespecialiseerde begeleiding (een haalbaarheidsadvies, opleiding, loopbaanbegeleiding, …) kan er een keuze gemaakt worden uit de ‘Menukaart’ van ondernemende acties. Deze extra begeleiding wordt gefinancierd via het rugzakje, dat maximaal 500 euro per kandidaat ondernemer bedraagt.

De begeleidende fase kan als uitkomst hebben dat de kandidaat ondernemer opstart als zelfstandig ondernemer. De uitkomst kan ook zijn dat de kandidaat ondernemer (voorlopig) niet opstart. Dit wordt actief gecommuniceerd naar VDAB.

Na de begeleidende fase heeft een gestarte ondernemer de mogelijkheid om binnen het half jaar na opstart van nazorg te genieten.

Een begeleidingstraject duurt maximum 12 maanden eventueel verlengd met 6 maanden nazorg.

Jumpstarter_red-sweater

Looptijd: 01.07.2020 - 31.12.2022

Financiering:
ESF: € 949.850
VCF: € 617.403
VLAIO: € 403.686
VDAB: 403.686


totaal: 2.374.625

 

Meer info: www.jumpstarters.be

Contact: ondernemen@stebo.be

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30