MUPEDD

MUPEDD staat voor Managing Uncertainty in Positive Energy Districts Design.
Met dit project wordt mee gebouwd aan de energietransitie en meer bepaald
aan het ontwikkelen van Positive Energy Districts (PED).

De wereld zit in een belangrijke energietransitie. Zeker nu de energieprijzen stijgen is het meer dan ooit belangrijk om ervoor te zorgen dat nieuwe technologieën ruimte krijgen om ontwikkeld te worden en te zorgen dat iedereen mee is in deze shift. Een belangrijke evolutie hierin, is het ontwikkelen van Positive Energy Districts (PED). Dit zijn energie-efficiënte en energie-flexibele stedelijke gebieden of geconnecteerde gebouwen die geen broeikasgassen uitstoten, maar wel een overschot aan hernieuwbare energie produceren. Hiermee wordt de focus verschoven van gebouwen als individuele naar collectieve systemen. Het biedt eveneens de kans aan alle lagen van de samenleving om mee te zijn met de energietransitie.

 

Doel project

MUPEDD staat voor Managing Uncertainty in Positive Energy Districts Design. Met dit project wordt mee gebouwd aan deze transitie. Het doel is om nieuwe gegevens en innovatieve gegevensanalyse- en modelleringstechnieken in te brengen op het gebied van de PED-ontwikkeling. Hiermee wordt nieuwe kennis gegeneerd die antwoorden moeten bieden op de talrijke risico’s die verbonden zijn aan PED-ontwikkelingen. Het ondersteunt daarmee het besluitvormingsproces van betrokken spelers op de markt. Concreet wordt er aan de slag gegaan met drie vraagstellingen:

  • Kunnen data-analyse methodologieën gedefinieerd worden om onzekerheid rond energiemodelleringsscenario’s van PED’s in kaart te brengen en te beheren?
  • Kunnen er sociologische en gedragsmatige methodologieën worden gedefinieerd om betrokkenheid van bewoners en gezinnen te voorspellen bij de uitrol van een PED?
  • Kunnen er concepten worden opgesteld die de nauwkeurigheid verfijnen van financiële modellen op basis van energetische, sociologische en gedragsaspecten?

Door deze onderzoeksvragen te beantwoorden worden er mogelijkheden geopend voor de Vlaamse industrie met innovatieve diensten. Het zal zorgen voor een verhoging van de acceptatie en ambitie om Positieve Energiewijken uit te rollen.

mupedd-image

Rol van Stebo

Stebo werkt vanuit de afdelingen energie en buurtopbouwwerk mee aan een concrete vraagstelling. Namelijk, kunnen er voorspellende sociologische modellen worden opgesteld, zodat particulieren bereid zijn mee te stappen in het netwerk van een PED? Hiervoor bevragen we de bewoners van Zwartberg.

Stebo beoogt in dit project de kennis rond PED’s verder te ontwikkelen en daarmee de eigen dienstverlening te optimaliseren. Een beter begrip van onzekerheden en drempels van bewoners/woningeigenaars leidt tot een renovatiebegeleiding die nog sterker inzet op bewustwording en de aanpak van bewonersnoden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe bedrijfsmodellen in het kader van “energie als een dienst”. We streven hiermee naar een hogere uitvoeringsgraad, om de renovatiedoelstellingen tegen 2050 te behalen.

Partners

We werken samen met Groep Van Roey, Endeavour, VITO en KU Leuven.

Looptijd: 01.09.2021 – 31.03.2024

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30