Project AZO!

Het ESF project biedt nieuwkomers ondersteuning bij de opstart van een zaak
rond wetgeving, haalbaarheid en praktijk.

Waarom

Vanaf 2015 was er een sterk verhoogde instroom van asielzoekers in Europa en zo ook in België en Vlaanderen. De geopolitieke situatie leidt er bovendien toe dat een groot deel van de vluchtelingen subsidiair beschermd zijn en/of erkend worden. Aangezien we ervan overtuigd zijn dat ondernemerschap een valabele optie is voor deze doelgroep, werd het Project AZO! opgestart.

De begeleiding die aangeboden wordt, wil asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden sensibiliseren, informeren en begeleiden naar ondernemerschap in Vlaanderen. Door breed te sensibiliseren naar toeleiders en vindplaatsgericht te werken naar de einddoelgroep, wordt een grote groep vluchtelingen bereikt.
Via infosessies wordt de doelgroep geïnformeerd over het reilen en zeilen van ondernemen in Vlaanderen. Na een detectie op ondernemerscompetenties en - aspiraties kunnen vluchtelingen inbegeleiding komen. Via een intensief traject met een waaier aan specialisaties kunnen ze aan de opstart van hun eigen zaak werken. De fase begeleiding bestaat onder meer uit het opstellen van een haalbaarheidsstudie, het testen van het ondernemersidee in een beschermde omgeving van een activiteitencoöperatie, het aanvragen en verkrijgen van een microkrediet, … .
Eenmaal opgestart, kan de vluchteling ondernemer nog terecht bij de trajectbegeleider voor nazorg. Na het traject kan men doorstromen naar de beschermde omgeving van de Starterslabo's en SmartBe, of is onmiddellijke opstart mogelijk.
In dit project capteert het partnerschap de bevindingen en stelt ze een draaiboek op voor
implementatie in de reguliere structuren.
Project AZO! wordt financieel mogelijk gemaakt door de financiering door het Europees Sociaal Fonds
(ESF)

AZO! wordt gefinancierd door:
azo-bericht

Looptijd: 01.11.2016 - 31.12.2020

Financiering:
ESF: € 1.080.000
VCF: € 1.620.000

Meer info: https://projectazo.be

Contact: ondernemen@stebo.be

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30