Upgrade2Work

Het transnationaal ESF-project “UPGRADE” pakt vijf uitdagingen aan
die noodzakelijk zijn om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te
generen bij migranten van niet EU-herkomst.

Waarom?

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer voelen. Tegelijk vinden migranten niet-EU (vluchtelingen, nieuwkomers, oudkomers en migrantenjongeren) moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt, terwijl in deze groepen een bron van talenten en competenties zit.

UPGRADE pakt uitdagingen aan die noodzakelijk zijn om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te generen bij migranten niet EU-herkomst: oefenkansen in werkvloertaal, aandacht voor de psychosociale problematiek, opwaardering van survival skills, werkplekleren op maat en beroepsopleiding op maat.

We vertrekken van deze uitdagingen om een aanpak of tools te ontwikkelen, testen en verwerken tot een methodologie. We brengen hiertoe een breed veld van organisaties, bedrijven, ervaringsdeskundigen en proeftuinen die op de snijlijn “arbeidsmarkt- migranten niet-EU” werken, samen in een Lerend Netwerk. Daarin gaan we via de krachtgerichte veranderingsmethode “Appreciative Inquiry” in dialoog over de vijf uitdagingen.

Deze transnationale oproep geeft ook de kans om goede praktijken inzake integratie op de arbeidsmarkt op Europees niveau te exploreren. Dit doen we met transnationale partners uit Zweden (Sala Municipality), Finland (Satakunta University of Applied Sciences) en Bulgarije (Popovo Municipality).

UPGRADE wordt financieel mogelijk gemaakt door de financiering door het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Logo

Looptijd: 01.10.2018 - 30.09.2021

Financiering: ESF: €164 998  -  VCF: €109 999

Meer info: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/upgrade

Contact: werken@stebo.be

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30