Skip to content

Upgrade2Work

Het transnationaal ESF-project “UPGRADE” pakt vijf uitdagingen aan
die noodzakelijk zijn om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te
generen bij migranten van niet EU-herkomst.

Waarom?

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer voelen. Tegelijk vinden migranten niet-EU (vluchtelingen, nieuwkomers, oudkomers en migrantenjongeren) moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt, terwijl in deze groepen een bron van talenten en competenties zit.

UPGRADE pakt uitdagingen aan die noodzakelijk zijn om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te generen bij migranten niet EU-herkomst: oefenkansen werkvloertaal, aandacht voor de psychosociale problematiek, opwaardering survival skills, werkplekleren op maat en beroepsopleiding op maat.
We engageren een breed veld van organisaties en proeftuinen op de snijlijn “arbeidsmarkt- migranten niet-EU” in een Lerend Netwerk. Daarin gaan we via de krachtgerichte veranderingsmethode “Appreciative Inquiry” in dialoog over de vijf uitdagingen.

We zullen bij elk van deze uitdagingen een aanpak ontwikkelen, testen en verwerken tot een methodologie. Daarnaast engageren we in “UPGRADE” ook een breed veld van organisaties en proeftuinen op de snijlijn “arbeidsmarkt- migranten niet-EU” in een Lerend Netwerk. Daarin gaan we in dialoog over de vijf uitdagingen.
Deze transnationale oproep geeft ook de kans om goede praktijken inzake integratie op de arbeidsmarkt op Europees niveau te exploreren. Dit doen we met transnationale partners uit Zweden (Sala Municipality), Finland (Satakunta University of Applied Sciences ) en Bulgarije (Popovo Municipality).

UPGRADE wordt financieel mogelijk gemaakt door de financiering door het Europees Sociaal Fonds
(ESF)

Screenshot 2019-08-22 at 09.27.52

Looptijd: 01.10.2018 - 30.09.2021

Financiering: ESF: €164 998  -  VCF: €109 999

Meer info: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/upgrade

Contact: werken@stebo.be

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Scroll To Top