Werkgeversbenadering Inclusief Jobdesign

Het ESF-project ontwikkelt een benadering om werkgevers te sensibiliseren

over de voordelen van inclusief jobdesign.

Waarom?

Ondanks de voordelen maken werkgevers te weinig gebruik van ”inclusief jobdesign”. Zo leert onze ervaring. Zo blijkt ook uit de resultaten van het recent ESF-project “Allinclusive@work” . Ze stelden vast dat werkgevers wel de voordelen zien van “inclusief jobdesign”, maar dat het even duurt voordat de deur open gaat.

Voor de procesaanpak van “inclusief jobdesign” zijn werk kan doen, is er dus meer nodig. Er is nood aan een werkgeversbenadering, die werkgevers sensibiliseert.

In dit projectidee werken we zo een werkgeversbenadering uit. We sensibiliseren werkgevers voor de toepassingsgebieden en de meerwaarde van “inclusief jobdesign”. Door proeftuinen op te zetten, laten we hen ervaren wat het is. Dit maakt dat meer werkgevers zullen kiezen voor inclusief jobdesign.

 

We ontwikkelen deze benadering in proeftuinen binnen de sector ACTA vzw, opleidingscentrum voor techniek en automatisatie. ACTA staat vooral ten dienste van de chemische bedrijven. Stebo werkt ook samen met Alternatief vzw en betrekt andere Vlaamse en transnationale partners en deskundigen, die een meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van werkgeversbenadering.

We pakken in het projectidee een mix van maatschappelijke uitdagingen aan. Die raken aan drie finale doelgroepen: werkgevers, hoog opgeleide werknemers en werkzoekenden/ inactieve arbeidsreserve.

Uitdaging 1: Veel werkgevers vinden vandaag zeer moeilijk kandidaten voor de hooggeschoolde functies in hun bedrijven. Inclusief jobdesign biedt een oplossing. Dit instrument helpt hen immers om de elementaire taken bij deze functies weg te halen en te clusteren tot nieuwe functies met lage instapvoorwaarden, waarvoor gemakkelijker kandidaten te vinden zijn. Het draagt bij tot werkbaar werk, retentiebeleid, efficiënt personeelsbeleid.

Uitdaging 2: Inclusief jobdesign is bovendien ook een winst voor de hooggeschoolde werknemers zelf. Door de elementaire taken bij hen weg te halen vermindert de werkdruk (die kan leiden tot stress en burn-out). Ze worden ontlast van 'alle bijkomstigheden' en krijgen meer ruimte voor de taken waarvoor ze zijn opgeleid. Hierdoor zijn ze gemotiveerd om langer aan de slag te blijven in de functie. Dat is op zich weer winst voor de werkgever.

Uitdaging 3: Door de creatie van een nieuwe ondersteunende functie met lage instapvoorwaarden, maakt de werkgever via inclusief jobdesign de werkvloer bovendien ook toegankelijk voor het nog beschikbare potentieel op de arbeidsmarkt: kortgeschoolden, mensen met een arbeidsbeperking, anderstaligen, 55-plussers, …

Stebo kreeg groen licht om het projectidee de volgende werken verder te verfijnen, samen met het partnerschap.

Opleiding werkgevers en werknemers

Looptijd: 01.09.2020 - 31.12.2020

Financiering: ESF: €9 000  -  VCF: €6 000

Meer info: projectenkaart ESF

Contact: werken@stebo.be

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30