Proeverij ‘ToekomstMaker’

ToekomstMaker is een verzameling van drie tools mét uitgebreide handleiding. De drie applicaties maken gebruik van speltechnieken waardoor ook kwetsbare doelgroepen kunnen meewerken aan de positieve ontwikkeling van organisaties, de arbeidsmarkt én uiteraard hun eigen loopbaan.

ToekomstMaker maakt medewerkers bewust van de sterktes van anders zijn, én van de gelijkenissen die schuilgaan achter deze verschillen. Tegelijkertijd worden ze ‘aware’ van de kansen die daardoor ontstaan in de ontwikkeling van de organisatie. De E-tool is vrij beschikbaar als webapplicatie op laptop, PC, smartphone en tablet. Gebruikers, coach en coachee, kunnen elkaar ondersteunen via een chat-functie.

Op 18 oktober 2019 vond een ‘proeverij’ plaats. De deelnemers testen de ontwikkelde tools op inhoud en gebruiksgemak. Na afloop vroegen we Hadewych Cuppens, personeelsdirecteur bij Kringwinkel Zuiderkempen, naar haar ervaringen.

Stebo Proeverij ToekomstMaker

ToekomstM@ker – “Ga voor de toekomst die écht bij je past”

Deze digitale tool is een aanvulling op de klassieke face-to-face Vuurwerkt-aanpak, een vier-fasenmodel voor waarderend coachen.  De E-tool is vrij beschikbaar als webapplicatie op laptop, PC, smartphone en tablet. Het biedt een virtueel plekje om de vier Vuurwerkt-stappen voor te bereiden, te documenteren en aan te passen.  Gebruikers, coach en coachee, kunnen elkaar ondersteunen via een chat-functie.

ToekomstMakkers – “Versterk elkaar, versterk je toekomst”

Deze groepsdynamische tool is een speelse toepassing van de Vuurwerkt-aanpak. Deelnemers helpen elkaar bij het ontdekken en inzetten van energieboosters om hun persoonlijke toekomst vorm te geven. Energieboosters zijn kwaliteiten, waarden, inspiratiebronnen, belangrijke relaties … kortom alle sterktes die de basis vormen van een aantrekkelijk toekomstbeeld en de brandstof leveren om stappen vooruit te zetten.

ToekomstMakerij – “Werk met de kracht van verschillend en gelijk zijn”

Deze tool is opgevat als een waarderend onderzoekend proces. Het is expliciet gericht op het bevorderen van de integratie van mensen die ‘anders’ of ’vreemd’ zijn op de organisatievloer:  afkomstig uit een vreemd land, uit een andere cultuur, met een andere religie, gelabeld als ‘vluchteling’ of iemand uit een ‘kwetsbare doelgroep’.

De drie tools van ToekomstMaker werden ontwikkeld én gevalideerd in het kader van ESF-oproep 357. Thomas More, Stebo, De Aanstokerij en Agentschap Integratie en Inburgering bundelden daarvoor hun krachten.

 

Wat waren je verwachtingen voor deze proeverij? Wat maakte dat je je inschreef?

De Kringwinkel Zuiderkempen is een maatwerkbedrijf. Onze werknemers zijn niet zo goed met woorden. Dat maakt het moeilijker om verhalen los te krijgen, of te weten wat hun toekomstdromen zijn. Toch vinden we het erg belangrijk om hier rond te werken. Zo kozen we er bijvoorbeeld voor om naast operationele- ook functionele begeleiders in te schakelen, specifiek om groeitrajecten van medewerkers op te volgen (POPs, evaluaties,…). We zijn steeds op zoek naar tools om hier meer body aan te geven vanuit een waarderende aanpak. ToekomstMaker heeft er zo drie ontwikkeld, dus ik was erg benieuwd naar de mogelijkheden voor Kringwinkel Zuiderkempen.

Welke tool sprak jou het meest aan? Zie je die toepasbaar in jouw organisatie?

Ik heb vooral interesse in de digitale tool, net omdat die ook aan onze werknemers toelaat om hun dromen in kaart te brengen. Zo kunnen we komen tot een realistisch actieplan en/of POP. De tool is ook eenvoudig in gebruik en je kan er snel(ler) een concreet resultaat mee bereiken. Daardoor kunnen we de gewenste ruimte en tijd creëren om rond groei te werken, dit is toch de core business van ons bedrijf. Ik heb zeker plannen én zin om hiermee aan de slag te gaan!

Meer info:

Ann Engelen

ann.engelen@stebo.be

089/32 95 30

 

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be