Stebo promotor in UPGRADE

Het transnationaal ESF-project “UPGRADE” pakt vijf uitdagingen aan die noodzakelijk zijn om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te generen bij migranten van niet EU-herkomst.
Het gaat concreet om (1) oefenkansen werkvloertaal, (2) aandacht voor de psychosociale problematiek, (3) opwaardering survival skills, (4) werkplekleren op maat en (5) beroepsopleiding op maat.
Stebo trekt de kar als promotor van dit grensverleggend project.

Ambitie en beoogde resultaten

Om de vijf uitdagingen aan te pakken bouwden we een Vlaams partnerschap uit met HIVA, Agentschap Integratie en Inburgering en Solentra. Daarnaast werken we met een breed samengestelde advisory board, die expertise, ervaringen en visies inbrengen.
VDAB, OCMW, Qrios, de sectorfondsen Cevora, Limtec+, Vivo en Confederatie Bouw nemen die rol met veel enthousiasme op. Uiteraard moet ook de stem van migranten niet-EU een volwaardige plek krijgen in het project. Ook zij participeren aan de advisory board.

Daarnaast engageren we in “UPGRADE” ook een breed veld van organisaties en proeftuinen op de snijlijn “arbeidsmarkt- migranten niet-EU” in een Lerend Netwerk. Daarin gaan we via de krachtgerichte veranderingsmethode “Appreciative Inquiry” in dialoog over de vijf uitdagingen. We zoomen in op wat nu al wél werkt om van daaruit te onderzoeken wat nog meer nodig is om de vijf uitdagingen succesvol aan te pakken. We zullen bij elk van deze uitdagingen een aanpak ontwikkelen, testen en verwerken tot een methodologie “UPGRADE”, een bouwdoos voor de professional die migranten niet-EU begeleidt of ondersteunt richting arbeid.

Het feit dat we alle stakeholders van meet af aan in dialoog laten gaan in een advisory board en Lerend netwerk, maakt het project vernieuwend. Vanuit deze dialoog willen we grenzen verleggen.

Mutual learning

Vlaanderen heeft op dit moment nog te weinig expertise in het toeleiden en tewerkstellen van personen met een migratieachtergrond. Onze arbeidsmarkt zit nog te veel op slot voor hen. Dit doet de noodzaak rijzen om elders kennis, ervaring en expertise op te zoeken. Deze transnationale oproep geeft de kans om goede praktijken inzake integratie op de arbeidsmarkt op Europees niveau samen te brengen via mutual learning activities, verder te ontwikkelen en in te bedden in “UPGRADE”. Die goede praktijken vinden we in het transnationaal partnerschap met Bulgarije (Popovo Municipality). Daarnaast vallen we terug op goede contacten met SALA (Zweden) en SAMK (Finland), die “UPGRADE” een warm hart toedragen sinds hun betrokkenheid in de aanvraagprocedure.

 

combinatielogo_esf
Logo

Projecttitel: Upgrade – oproepnummer 430 - transnationaliteit IV

Projectnummer: 7890

Looptijd: 01/10/2018-31/03/2021; disseminatiefase van 01/04/2021-30/09/21

Financiële steun van ESF- Vlaanderen: 275.000€

Vlaamse partners: HIVA, Solentra, Agentschap Integratie en Inburgering
Transnationale ESF-partner: Popovo Municipality (Bulgarije)

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30