Maak kennis met team werken:
in gesprek met Jacqueline en Thomas

Team Werken draagt bij aan inclusief werken en ondernemen

Wij willen het volledige potentieel aan (toekomstige) werknemers benutten. Onze dienstverlening is daarom vooral gericht op het versterken van loopbanen van mensen, die hierbij ondersteuning nodig hebben. Wij zetten in op strategische partnerschappen met werkgevers en blijven innoveren in onze aanpak.

Wij zijn:

  • Coaches die ondersteunen bij het zoeken, vinden en houden van werk en/of terugkeren naar werk.
  • Gidsen die helpen om loopbaankeuzes te maken.
  • Adviseurs die werkgevers kunnen bijstaan in het ontwikkelen en versterken van duurzame loopbanen.
  • Pioniers, wij zoeken naar steeds betere mogelijkheden en nieuwe manieren om onze dienstverlening aan te passen aan de steeds veranderende arbeidsmarkt en haar noden.

In gesprek met coaches Jacqueline en Thomas

Jacqueline Jansen vs. Thomas Devens.

Jacqueline, jij hebt al een lange staat van dienst binnen de afdeling werken. Binnen een half jaar ga je met pensioen. Werken voor Stebo en voor de afdeling werken, wat betekent dat voor jou?

Jacqueline: "Stebo is voor mij een organisatie die steeds nieuwe kansen ziet, ze grijpt en er actief mee aan de slag gaat binnen haar verschillende domeinen. We werken samen met een scala van partners. Zo kunnen we mooie en telkens nieuwe projecten ontwikkelen, waaruit dan ook weer nieuwe diensten en producten ontstaan."

In onze werking zoeken we antwoorden op maatschappelijke noden. Zo bouwen we mee aan een inclusieve samenleving.

"Als brede organisatie, die heel actief de vinger aan de pols houdt, kunnen we slagvaardig inspelen op de vraag. We zijn constant in beweging en in ontwikkeling. Ik herken mijzelf hier ook in terug. Ik vind het fijn om bij te leren, te vernieuwen, in beweging te blijven en constructief om te gaan met veranderingen. Het gevolg is dat ik als coach over een goed gevulde rugzak met kennis van methodieken en coachingsvaardigheden beschik. Aangevuld met een gezonde dosis levenservaring."

"Belangrijk is dat je de kansen die zich aandienen zelf aangrijpt. Dat is trouwens één van de redenen waarom ik met zoveel plezier bij Stebo werk. Ook nu, in de laatste fase van mijn carrière, werk ik nog mee aan een nieuw project en een nieuwe dienstverlening. Zo blijf ik uitgedaagd!"

Thomas, jij vervoegde het team net. Wat is jouw ervaring? Wat maakt dat je vandaag staat waar je staat?

Thomas: “Stebo biedt mij de kans om de verschillende ervaringen die ik opdeed in mijn beroepsleven te verbinden en met elkaar in dialoog te laten gaan. Ik zie nl. sterk de link tussen mijn danscarrière en mijn carrière als recruiter."

"Als freelance dansdocent en choreograaf ging ik aan de slag met heel uiteenlopende groepen van jongeren en anderstaligen tot beroepsklassen en professionele dansers. Je schept een veilige omgeving en bouwt vertrouwen op. Samen met je dansers loop je een groeiproces door. Je maakt letterlijk ruimte voor ontwikkeling en experiment. Het creatieproces – deelnemers maken mee de dans – was minstens even belangrijk als het eindresultaat."

"Bij het rekruteren probeer je dan weer door interviewtechnieken de juiste persoon met het juiste bedrijf te matchen en andersom. Ontdekken, wie zit er voor me? In eerste instantie koppel je iemand natuurlijk aan een vacature, maar als de tijd het toeliet kon ik ook vanuit de soft skills en interesses matches zoeken tussen een kandidaat en een bedrijf."

Tijd maken, aandacht geven en kansen bieden aan zij die net wat meer afstand hebben tot om zo te komen tot een win-win voor bedrijf en medewerker.

Coachen is een belangrijk onderdeel van jullie job. Wat is coachen precies voor jullie?

Jacqueline: “In een coaching traject streef je ernaar dat de coachee op een bewuste manier zijn eigen keuzes maakt. Om op die manier duurzame beslissingen te nemen. Je zet iemand aan het denken. Zelfreflectie is een kernbegrip. Goed luisteren is als coach cruciaal. Bevragen of het gehoorde ook effectief binnenkwam als bedoeld. Doel is om tijdens het proces te komen tot zelfsturing. Je wil iemand empoweren om op een positieve manier zelf aan de slag te gaan. Door effectief te doen en door je bepaalde vaardigheden eigen te maken, baan je je weg.”

Thomas: “Het proces is heel belangrijk in een coaching traject. Je creëert een omgeving waarin vertrouwen bestaat om te experimenteren. Als coach blijf je constant alert om belangrijke momenten en signalen op te vangen. Je vraagt de coachee of hij/zij dit ook zo ervaren, bedoeld of opgemerkt heeft.  Op die manier begeleid je de coachee om vanuit eigen verworven inzichten een persoonlijk stappenplan ontwikkelen."

Welke werkuitdagingen gaan jullie en jullie team in de toekomst aan?

Jacqueline: “Team werken kiest de kant van zij, die misschien al wat langer aan de kant staan. Wij zijn er voor iedereen, ook wanneer het niet zo evident is. Wij zoeken in onze werking de maatschappelijk toegevoegde waarde op."

Wij willen samen met bedrijven inzetten op duurzame loopbanen. Wat je aandacht geeft, groeit. Aan de basis ligt onze waarderend coachende benadering. Hoe kan een bedrijf zijn werknemers tot ambassadeurs maken en zo bouwen aan hun welbevinden op de werkvloer? Wij proberen daar samen met de werkgever antwoorden op te vinden.

Thomas: “Ik kijk er naar uit om mijn verworven vaardigheden betreffende het begeleiden/sturen van een creatieproces in dialoog te laten gaan met mijn kennis van de huidige noden op de arbeidsmarkt. Om op die manier, vanuit een out-of-the-box benadering, mijn bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame inclusieve arbeidsmarkt.”

Jacqueline en Thomas

Thomas loopt mee met Jacqueline. Hij vergezelt haar bij loopbaangesprekken. Ze gaan in dialoog over het coachingproces, delen interesses en de actualiteit.

Ik ben blij dat ik mijn kennis kan borgen en doorgeven aan nieuwe collega’s als Thomas. De wetenschap dat collega’s van mij iets kunnen leren, is heel plezierig en ik vind het ook fijn om Stebo iets na te laten.

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be