Jobcoaching op de werkvloer

Als een door VDAB erkende partner voor job- en/of taalcoaching,
faciliteren wij duurzame tewerkstellingen bij werkgevers in diverse sectoren.

Samen sterk

We focussen met de werknemer en zijn werkomgeving op het versterken van:

  • het Nederlands in functie van specifieke taken, rollen en integratie in het team
  • soft skills zoals communicatie, samenwerking, attitudes, culturele vaardigheden, …
  • generieke skills zoals omgaan met /toepassen van (veiligheids)regels, werkprocedures, …

Samen met de leidinggevende en werknemer bepalen we werkpunten, leggen we doelen vast en stellen we prioriteiten. We vertrekken hierbij van reële situaties die zich voordoen op de werkvloer.

Werknemer én werkomgeving

Met een plan van aanpak coachen en trainen we de werknemer. We coachen ook de betrokkenen in zijn werkomgeving (collega’s, klanten, leiding zelf) direct en indirect. Dit telkens op maat van de gestelde doelen en betrokken personen, en in overleg met de leidinggevende.

We gebruiken materiaal uit de sector en vullen dit aan met zelf ontwikkeld materiaal uit onze toolbox. Hierin staat algemeen en sectorspecifiek materiaal, verzameld uit diverse trainingen en bronnen.

Duurzame tewerkstelling

Als eindresultaat sluiten het profiel van de werknemer, de jobvereisten en de werkomgeving beter aan bij elkaar. Dit heeft een positieve impact op het functioneren, welbevinden en het presteren van de medewerker en op de werkrelaties en productiviteit.

Job- en taalcoaching op de werkvloer wordt financieel mogelijk gemaakt door de Europese Unie, De Vlaamse overheid en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daardoor is dit kosteloos voor werknemers en werkgevers die voldoen aan enkele voorwaarden, voor zover er subsidies beschikbaar zijn binnen deze opdracht.

Voorwaarden

- De werknemer is minder dan 1 jaar in dienst
- De opleiding gaat door tijdens de werkuren, bij de werkgever op de werkvloer.

Wij checken vooraf of de voorgestelde werknemers in aanmerking komen en of er nog subsidies beschikbaar zijn.

jobcoaching-werkvloer

Looptijd: 01.01.2023 – 31.12.2026
Financiering: ESF: € 16.500.000 - VDAB: € 24.750.000
Contact: werken@stebo.be

 

combinatielogoESF_ESF-AMIF projecten_2023_CMYK

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30